„Franek i siła słów. Jak mówić i pisać, aby być zrozumianym” – zapowiedź

Panuje powszechne przekonanie, że każdy, gdy tylko nauczy się dobrze mówić, staje się mistrzem komunikowania się. Jednak nic z tych rzeczy – umiejętność ta to znacznie więcej, niż poprawne wypowiadanie słów.

Komunikacja to porozumiewanie się, a słowo pochodzi od łacińskiego wyrazu communicare, który oznacza „czynić coś wspólnym dla wielu, podzielać coś”. Zatem komunikacja to wyrażanie tego, co myślimy, wyobrażamy sobie lub czujemy, by inni mogli to zrozumieć. Wymaga ona jednak udziału co najmniej dwóch osób i zaangażowania ze strony porozumiewających się. Jeżeli ktoś coś mówi, ale nikt go nie słucha, nie ma komunikacji. Jak więc widać, komunikacja wymaga także dobrej umiejętności słuchania, przyjmowania cudzych argumentów.

Wszystko to może wydawać się oczywiste, a jednak problemy w komunikowaniu się są powszechne i dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Do tego mogą mieć wiele przyczyn i czasem opłakane skutki. Właśnie dlatego powstała książka „Franek i siła słów”. Analizując swoje obserwacje i doświadczenia, autorzy doszli do wniosku, że im wcześniej dzieci zetkną się z zagadnieniami związanym z komunikacją, tym większa szansa, że unikną wielu nieporozumień i przykrych sytuacji.

Ewa i Łukasz Świerżewscy, na co dzień zajmujący się słowami i przekazywaniem ich innym, w prosty, atrakcyjny sposób przedstawiają zagadnienia związane z komunikowaniem się. Robią to na dwa sposoby: w tekście literackim, dziewięciu opowiadaniach, których głównym bohaterem jest Franek, a także w tzw. „pigułkach wiedzy” – krótkich, treściwych notkach, wyjaśniających prostym językiem niekiedy bardzo skomplikowane zagadnienia. Dużą rolę w przekazywaniu treści odgrywa też szata graficzna, porządkująca przekazywaną wiedzę. A każdy rozdział kończy się zadaniem dla młodego czytelnika.

„Franek i siła słów” to także świetny materiał do wykorzystania w szkole. Analizowanie przedstawionych sytuacji, aranżowanie podobnych, przygotuje dzieci do świadomego, dobrego komunikowania się.

Franek i siła słów_4

Franek i siła słów. Jak mówić i pisać, aby być zrozumianym

Ewa i Łukasz Świerżewscy
il. Tomasz Kopka
wyd. Zielona Sowa, 2017
wiek: 9+

Patronat portalu Qlturka.pl

Dodaj komentarz