Kreatywnie = pozytywnie! – rozmowa z Beatą Kołodziejczyk

Kreatywka oferuje zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci. Z jednostkowej potrzeby w ciągu sześciu lat istnienia powstała sieć, obejmująca swym zasięgiem niemalże całą Polskę. O potrzebie wspierania rozwoju najmłodszych przy pomocy muzyki oraz o fenomenie sieci miejsc, w których prowadzi się zajęcia wykorzystujące tzw. „efekt Mozarta”, rozmawiamy z panią Beatą Kołodziejczyk, pomysłodawczynią i założycielką Kreatywki.

Agata Hołubowska: Z jakiej potrzeby i przyczyny powstała Kreatywka?

Beata Kołodziejczyk: Kiedy narodził się mój synek, okazało się, że z tak małym dzieckiem można uczestniczyć tylko w zajęciach na basenie. Poza tą opcją nie było na rynku żadnej alternatywy. A chciałam nauczyć się, jak masować dziecko i jak się z nim bawić w sposób kreatywny. Dodatkowo odczuwałam potrzebę spotykania się i wymiany doświadczeń z mamami, mającymi pociechy w podobnym okresie rozwojowym. Od pomysłu do realizacji minęło trochę czasu i kilka miesięcy później odbyły się pierwsze zajęcia.

AH: Skąd taka nazwa?

BK: Powstała z połączenia kreatywności i pozytywki.

AH: Na czym polega działalność Kreatywki?

BK: Spotkania Kreatywki oparte są na autorskim programie, stanowiącym wyjątkowe połączenie najważniejszych elementów, wspierających harmonijny rozwój każdego maluszka. Rozwijamy zmysły dziecka poprzez radosną zabawę, co w późniejszych latach istotnie wpływa na umiejętności uczenia się i przyswajania wiedzy. Kształtujemy też postawy społeczne, przygotowując najmłodszych do pójścia do przedszkola.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 60 minut w czterech grupach wiekowych: 0-1, 1-2, 2-3 lata i 3-4,5 roku, a dzieci uczestniczą w nich razem z rodzicem lub opiekunem. To bardzo ważne, aby na tym etapie rodzic aktywnie wspierał rozwój swojego dziecka, poświęcał mu uwagę i uczył się nowych metod pracy z dzieckiem w domu.

AH: Na jakie efekty liczycie?

BK: Zajęcia Kreatywki pomagają dzieciom rozwijać umiejętności motoryczne i doskonalą sprawność ruchową.
Rozładowują ich energię bez nadmiernego pobudzenia, zachęcają do kreatywnych zabaw.
Spotkania mają na celu nauczenie maluszków nawiązywania kontaktów społecznych; promują pozytywne zachowania w grupie i doskonalą sposoby wyrażania emocji.

Dzieci ćwiczą umiejętności mowy, pamięć i koncentrację, a zastosowanie w zajęciach efektu Mozarta pomaga harmonijnie kształtować obie półkule mózgowe.

Z opinii rodziców wynika, że maluszki uczestniczące w zajęciach Kreatywki chętnie chodzą do przedszkola, łatwo się uczą, także języków obcych.

Umieją nawiązać przyjaźnie, posiadają poczucie rytmu i świadomość ruchu swojego ciała. Są otwarte i kreatywne.

AH: Czym jest efekt Mozarta, który wykorzystujecie podczas zajęć?

BK: Naukowcy, m.in. otolaryngolog prof. Alfred Tomatis, którzy badali wpływ muzyki na człowieka stwierdzili, że muzyka stymuluje rozwój mózgu i układu nerwowego. Muzyka słuchana w dzieciństwie ma wpływ na odbieranie bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia, pomaga budować neuronalne drogi, mające wpływ na naukę języków (także obcych), rozwój pamięci i poczucia przestrzeni. Odpowiednia muzyka poprawia koncentrację, powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, ułatwia naukę czytania i pisania, podwyższa motywację, opóźnia objawy zmęczenia, harmonizuje napięcia mięśniowe, poprawia koordynację ruchową. Terapeuci polecają wszystkim codzienne słuchanie muzyki. Okazało się, iż najlepiej stymulują mózg utwory Mozarta (stąd termin „efekt Mozarta” wprowadzony przez Dona Campbella) i chorał gregoriański – poprawiają także pamięć i koncentrację. Muzyka baroku – Vivaldiego, Telemanna, Bacha – wspomaga i przyspiesza proces przyswajania wiedzy. Utwory Beethovena, Vivaldiego, Straussa harmonizują i integrują rytm pracy serca i mózgu.

AH: Czy ma Pani wykształcenie muzyczne, lub wcześniejsza Pani działalność miała związek z muzyką?

BK: Nie, z zawodu jestem ekonomistą, z zamiłowania przedsiębiorcą. Wykształcenia muzycznego nie mam, a w mojej rodzinie nie ma muzyków.

Udało mi się natomiast przekonać do współpracy specjalistów z dziedziny muzycznej, rytmicznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej i jeszcze kilku innych.

AH: Kim są prowadzący zajęcia i jakimi umiejętnościami powinni się wykazywać?

BK: Zajęcia prowadzą specjalnie wybrane i przeszkolone instruktorki, które oprócz umiejętności czystego śpiewu i podstaw muzycznych, mają wspaniałe podejście do dzieci.

AH: Jak Pani mówiła, rodzice także uczestniczą w zajęciach…

BK: Ideą Kreatywki jest włączenie rodziców w aktywne wspieranie swoich dzieci, stąd obecność rodzica lub opiekuna na zajęciach jest niezbędna. Dzieci domagają się często powtarzania zabaw z zajęć w domu, a rodzice uczą się metod pracy z nimi.

AH: Kreatywka to nie tylko stałe zajęcia, ale także koncerty. Na czym one polegają?

BK: Koncerty Kreatywki to spotkania maluszków z piękną muzyką klasyczną na żywo. W specjalnie przystosowanych salach dzieci wtulone w ramiona rodziców słuchają krótkich utworów, odpowiednio dobranych do ich możliwości percepcyjnych, by po chwili uczestniczyć w radosnej muzycznej zabawie. A ponieważ wszystko odbywa się w bezpiecznej przestrzeni, dzieci mogą swobodnie i ekspresyjnie odbierać muzykę.

Na koncerty przychodzą całe rodziny, bo jest to czas poświęcony dzieciom.

AH: Kreatywka w krótkim czasie rozwinęła się w sieć. Ile liczy obecnie podmiotów? Gdzie działa i na jakiej zasadzie?

BK: Kreatywka jest obecna w 35 miastach w całej Polsce. Istniejemy od 2005 roku i mamy 13 oddziałówwłasnych. Natomiast od niedawna rozwijamy się także poprzez franczyzę, czyli udział własny przedsiębiorcy (zwanego franczyzobiorcą) w biznesie organizatora całego systemu sprzedaży towarów, produktów lub usług, zwanego franczyzodawcą (w tym przypadku Kreatywki). Działalność naszych franczyzobiorców objęła swoim zasięgiem już dodatkowo 22 miasta.

AH: Ilu małych melomanów wykształciła Kreatywka do tej pory?

BK: W zajęciach Kreatywki uczestniczyło jak dotąd ponad 6 tysięcy dzieci z całej Polski.

AH: Dziękuję za rozmowę.

Beata Kołodziejczyk

Beata Kołodziejczyk – ekonomista z wykształcenia, przedsiębiorca z zamiłowania. Kreatywna mama przekształcająca swoje pasje w intratne przedsięwzięcia. Prowadzi coaching dla pań, doradza rozwijającym się firmom i wspiera franczyzobiorców. Zaraża entuzjazmem życia, gotowaniem wg pięciu przemian i ćwiczeniami jogi. Fascynatka streetsurfingu i kognitywistyki.

(Dodano: 2011-11-15)

Dodaj komentarz