Trochę teorii – Techniki plastyczne część 2

Zajęcia i zabawy konstrukcyjne mają bardzo duży wpływ na rozwój dzieci. Manipulując przedmiotem, dziecko wykonuje szereg operacji myślowych, takich jak, między innymi: szeregowanie, porównywanie, analizowanie i syntetyzowanie. W czasie zabaw konstrukcyjnych rozwija się również orientacja w przestrzeni, co jest bardzo ważnym czynnikiem w nauce pisania. Dzięki temu dziecko będzie umiało rozplanować kartkę, określić miejsce rozpoczynania linii, ich następstwa oraz odległości między nimi.

Techniki przestrzenne CD

Operowanie różnymi materiałami konstrukcyjnymi jest również wspomaganiem rozwoju manualnego – to rodzaj ćwiczeń aparatu ruchowego ręki (ramię, przedramię, nadgarstek, dłoń) oraz płynności ruchów i koordynacji wzrokowo-ruchowej. (M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP 1979)

WYCINANIE

Wycinane jest bardzo ważną techniką plastyczną w przygotowywaniu dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Podczas wykonywania tej czynności oprócz czynnego udziału przedramienia, ramienia i dłoni, szczególnie czynne są stawy nadgarstka. Dzięki nim można wykonywać ruchy skrętne i boczne ręki. Aby dziecko opanowało technikę wycinania, musi nauczyć się utrzymywać nożyczki w pozycji prostopadłej do papieru. (M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP 1979)

Techniki plastyczne_4

Wycinanie może być zarówno formą płaską, jak i przestrzenną, dlatego bardzo ważne jest, aby w tej technice nie ograniczać dzieci tyko do jednego poziomu. Dzieci chcą odwzorowywać świat takim, jakim go widzą, a więc również trójwymiarowo. Aby im to umożliwić, należy stworzyć im odpowiednie warunki oraz zapoznać je z różnymi formami wycinania.

Oprócz tradycyjnego wycinania kształtów z kolorowych kartonów i naklejania ich na płaską kartkę, można również zaproponować wycinanki z pasków papieru (z ponacinanych z jednego boku pasków papieru można wyklejać przestrzenne figury zwierząt) oraz wycinanie z różnych materiałów plastycznych, np. skrawków szmatek, tektury itd. (J. Lewicka 100 technik plastycznych, NK 1969)

Techniki plastyczne_5

Ważne jest również, aby proponowane przez prowadzącego tematy prac sugerowały ich przestrzenne rozwiązania. Skłania to dzieci do intensywnego myślenia, podejmowania prób rozwiązania problemu z wykorzystaniem metody prób i błędów. Dzieci uczą się w ten sposób wnioskować i abstrahować. (M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP 1979)

LEPIENIE

Lepienie jest jedną z podstawowych form plastycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi. Działalność ta ma ogromne znaczenie dla rozwoju sprawności manualnej, siły działania mięśni dłoni oraz palców.

Dzieci w młodszym wieku przedszkolnym nie angażują w ugniatanie gliny poszczególnych palców, lecz robią to całą dłonią. Powtarzając wielokrotnie różnorodne ruchy, ćwiczą w ten sposób mięśnie i stawy śródręcza oraz uelastyczniają dłoń. Uczą się, że aby uzyskać jakieś widoczne efekty, muszą różnicować i kontrolować siłę nacisku dłoni. Umiejętność ta będzie potrzebna w późniejszej nauce pisania. (M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP 1979)

Techniki plastyczne_6

Dzieci pięcio i sześcioletnie potrafią już tworzyć postacie, przedmioty, sceny, które umieją zlepić z kilku części, ale także modelować w bryle. Swoje prace wykonują różnymi sposobami, angażując w działania całą dłoń – ściskają bryłki gliny między palcami, toczą drobne wałki, kulki itd.

Ponieważ nawet dobrze wyrobiona glina jest twardym tworzywem, które wymaga użycia siły, nie można jej zastąpić innymi materiałami. Inne tworzywa służące do lepienia, takie jak: plastelina, masa solna czy trocinowa, mogą być jedynie urozmaiceniem zajęć plastycznych prowadzonych w przedszkolu. (M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisać, WSiP 1979)

Ciekawymi formami tworzenia figur przestrzennych mogą być również takie techniki plastyczne jak: formowanie z gazet lub masy papierowej, kompozycje z wklęsłym lub wypukłym konturem na płytkach z gliny, czy wreszcie płaskorzeźby gipsowe. (J. Lewicka 100 technik plastycznych, NK 1969)

Techniki plastyczne_7

CDN

Justyna Wątroba
(kompozycja i fot. Anna Below)

(Dodano: 2008-11-26)

Dodaj komentarz