Książka Roku PS IBBY 2016 – czas na zgłoszenia

Polska Sekcja IBBY ogłosiła Konkurs Książka Roku PS IBBY 2016, którego celem jest promocja wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci i młodzieży oraz uhonorowanie osoby lub instytucji za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa.

PS IBBY

W Konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa.

Organizator przyznaje nagrody główne w trzech kategoriach:
1) Nagroda literacka – dla pisarza/pisarki/autorów tekstów opublikowanych po raz pierwszy w okresie listopad 2015 – październik 2016 r. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
– za książkę dla dzieci;
– za książkę dla młodzieży.
2) Nagroda graficzna – dla twórcy/twórczyni/twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora/ilustratorki/autorów ilustracji opublikowanych po raz pierwszy w okresie listopad 2015 – październik 2016 r, przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem, jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii przyznaje się dwie równorzędne nagrody:
– za książkę obrazkową;
– za ilustracje i koncepcję graficzną.
3) Nagroda za promocję czytelnictwa – dla osoby fizycznej lub instytucji, która w okresie od listopada 2015 do października 2016 r. działała wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Nagrody główne w pierwszych dwóch kategoriach (literacka i graficzna) oraz nagroda za promocję czytelnictwa są nagrodami pieniężnymi.

REGULAMIN KONKURSU PS IBBY 2016

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU KSIĄŻKA ROKU 2016 POLSKIEJ SEKCJI IBBY

Szczegóły na www.ibby.pl

Komentarze Facebook

Dodaj komentarz