Takie książki są światu potrzebne! – Pracownia Książki Nieobojętnej

„We współczesnym świecie historię każdego miasta europejskiego współtworzą uchodźcy i przybysze z innych krajów, ci którzy utracili swoją ojczyznę i swój dom. W tej nowej i dramatycznej dla nich sytuacji spotykają się z wieloma problemami, są często traktowani jak niechciani „obcy”. Chcemy opowiedzieć ich historie. Poprzez picturebook chcemy pokazać ich problemy i dać im rodzaj wsparcia i solidarności.

Pracownia książki nieobojętnej
Pracownia książki nieobojętnej

 

Projekt powstaje w ramach programu edukacyjno-społecznego „Inny Lublin” mającego na celu budowanie solidarności i empatii z ludźmi dotkniętymi różnego rodzaju marginalizacją i odrzuceniem. Wszyscy oni często przez nas niedostrzegani, ze swoim trudnym losem, żyją obok nas. Poprzez nasz projekt chcemy uwrażliwiać lokalną społeczność, ale też mieszkańców Polski na problemy tych osób.”
Tomasz Pietrasiewicz

Chcemy w ten sposób kontynuować podjęte rok temu działanie, podczas którego młodzi twórcy, pod okiem uznanych artystów, stworzyli pierwszą książkę nieobojętną, czyli taką, która słowem i obrazem jednocześnie próbuje dotknąć tematu obcości, inności, wykluczenia.
W ubiegłym roku było to działanie z osobami z autyzmem i w efekcie powstało „Codzień”. W tym roku chcemy się pochylić nad uchodźcami, azylantami, obcokrajowcami, przybyszami, migrantami.

Temat niełatwy, ale ważny i jak to powiedziała kiedyś Iwona Chmielewska (kierownik artystyczny projektu): „Takich książek jest mało i takie książki są bardzo światu potrzebne”. W to wierzymy!

Podczas letniej Pracowni Książki Nieobojętnej organizowane będą spotkania z projektantami i twórcami książek obrazkowych oraz specjalistami od myślenia wizualnego i kreatywnego pisania. Do udziału w projekcie, w wyniku naboru, zostaną zaproszeni młodzi twórcy wizualni z Polski. Przez okres ok. trzech tygodni będą brać udział w warsztatach i spotkaniach ze specjalistami, poznawać problemy uchodźców oraz pracować nad projektem książki obrazkowej.

Warsztaty prowadzić będą:
– Iwona Chmielewska
– Joanna Concejo
– Justyna Bargielska
– Magdalena Sikorska

Dodatkowo uczestnicy pracowni odbędą spotkania z osobami z pracującymi z uchodźcami oraz zbierającymi głos w tej sprawie.

W efekcie powstanie książka nieobojętna, czyli taka, która nie boi się trudnych tematów, która pyta o sensy, skupia wątpliwości i szuka odpowiedzi, taka bliska ludziom. Książka trafi bezpłatnie do wszystkich, którzy chcą i mają odwagę pracować z nią edukacyjnie.

Do pracowni zapraszamy młodych artystów wizualnych, którzy chcieliby pod okiem uznanych twórców zaprojektować autorski picturebook, poświęcony sytuacji osób, które zmagają się z sytuacją odrzucenia. Temat tegorocznej pracowni to „uchodźcy”.

Pracownia funkcjonować będzie przez 3 tygodnie, od 1-20.08, a do udziału w niej zostaną zaproszeni młodzi twórcy z Polski. Efektem ich pracy będzie książka obrazkowa, która zostanie publicznie zaprezentowana. Książka może powstawać indywidualnie (przez każdego artystę oddzielnie) lub zespołowo. Jednak tylko jedna książka (wybrana przez prowadzących Pracownię) zostanie wydana w wersji drukowanej.

Uczestnikami mogą być:
– studenci i absolwenci kierunków artystycznych
– twórcy wizualni
– projektanci graficzni, twórcy książek

Zasięg ogólnopolski. Uczestnicy zapisując się do Pracowni biorą w niej udział przez całe 3 tygodznie. W tym czasie gwarantujemy noclegi. Będzie to także okazja do poznania Lublina, lubelskich działaczy kulturalnych, instytucji i życia ludzi!

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.07. Przyjętych zostanie tylko pięć osób. O wyborze zadecyduje kierownik artystyczny projektu: Iwona Chmielewska, prowadzący warsztaty i koordynatorka projektu z Domu Słów.

Aby wziąć udział w pracowni wyślij swoje CV, list motywacyjny i portfolio na adres mailowy: domslow@tnn.lublin.pl

Kontakt z koordynatorką: alina.bak@tnn.lublin.pl

Strona: www.teatrnn.pl/nieobojetna

Dodaj komentarz