23 powody, dla których warto „robić sztukę” z dziećmi

Czy można sobie wyobrazić społeczeństwo bez sztuki? Właśnie… Dlaczego więc wciąż tak wielu dorosłych nie przywiązuje wagi do aktywności plastycznej dziecka?

kreatywne-prace-plastyczne

Może dlatego, że jest ona naturalna. Dziecko tworzy samowolnie, chętnie i z łatwością. Kolejny powód to prawdopodobnie brak wiedzy. Większość dorosłych po prostu nie wie, jak ważna jest dziecięca twórczość plastyczna, a prawie nikt o tym nie mówi! Tymczasem jest ona niezbędna dla prawidłowego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka!

Istnieje milion powodów, dla których warto robić sztukę z dziećmi i stwarzać im optymalne warunki do twórczych poczynań.

Podczas działań plastycznych dzieci:

*Doskonalą małą motorykę i wspomagają integrację sensoryczną.
Pogłębiają wrażliwość dotykową, doskonalą czynności manipulacyjne i precyzję ruchów. Dotykają materiałów o zróżnicowanej strukturze, np. bibuła karbowana, tektura falista, resztki tkanin, folia bąbelkowa itp. Lepią, modelują, wycinają, malują palcami i dłońmi, manipulują, przesypują, przelewają… Używają różnych narzędzi plastycznych, np. pędzle, nożyczki, łopatki, gąbki, patyczki, wałki itp. Pracują z różnym materiałem plastycznym, np. papier, karton, plastelina, materiały przyrodnicze itp.

*Ćwiczą koncentrację uwagi.
Skupiają uwagę na danej czynności tu i teraz, koncentrują się na działaniu plastycznym, ćwiczą uważność.

*Usprawniają myślenie.
Dokonują podstawowych operacji umysłowych, tj. analiza, synteza, uogólnianie, inicjują myślenie krytyczne.

*Komunikują się ze światem zewnętrznym.
Czerpią wiedzę o świecie z najbliższego otoczenia, prezentują ją we własnej twórczości, pobudzają i wyrażają myśli i emocje.

*Uczą się świadomie obserwować.
Obserwują rzeczy, ludzi i zjawiska, pogłębiają wiedzę i orientują się w otaczającym świecie.

*Rozwijają ciekawość poznawczą.
Zaspokajają naturalna potrzebę badania, odkrywania i poszukiwania odpowiedzi.

*Rozbudzają wyobraźnię i kreatywność.
Rozbudzają wyobraźnię twórczą. Poszukują, wymyślają, próbują, proponują własne rozwiązania, np. łączą materiały, mieszają techniki plastyczne. Tworzą własny styl ekspresji plastycznej.

*Aktywizują potencjał twórczy.
Rozwijają twórcze możliwości i zdolności. Budują twórczą postawę.

*Eksperymentują.
Poznają i stosują różne techniki i narzędzia plastyczne, eksperymentują z materiałami plastycznymi. W przyszłości przeniosą to na inne dziedziny.

*Zaspokajają potrzebę tworzenia i ekspresji.
Dziecko jest twórcą naturalnym. Sztuka dziecka powstaje z potrzeby wyrażania siebie, swoich emocji i kreowania własnego świata.

*Uczą się otwartości.
Otwierają się na emocje, uczucia i opinie innych, wyrażane w działaniach plastycznych. Dostrzegają inność i bogactwo różnorodności. Uczą się tolerancji i akceptacji.

*Wdrażają się do współdziałania.
Rozwijają zachowania prospołeczne i umiejętności współpracy w grupie.

*Relaksują się.
Uspokajają się, wyciszają, łagodzą stres, redukują zahamowania, wchodzą w stan równowagi emocjonalnej i czerpią przyjemność z procesu tworzenia.

*Uwrażliwiają się na piękno.
Dostrzegają piękno w różnych jego przejawach; w przyrodzie, otoczeniu, dziełach sztuki. Otwierają się, doznają wzruszeń i uniesień estetycznych w kontakcie ze sztuką.

*Uczą się refleksji i opiniowania.
Pogłębiają wiedzę o świecie, analizują, włączają myślenie krytyczne, budują własne opinie i dzielą się nimi.

*Przygotowują się do artystycznego wyrażania siebie.
Rozwijają pomysłowość, poszukują własnych środków wyrazu artystycznego, oryginalnych sposobów wyrażania emocji i myśli w procesie twórczym.

*Budują własną oryginalność.
Uczą się być sobą, wyrażać siebie w sposób unikalny i autentyczny.

*Nabywają szacunku dla innych.
Stają się bardziej empatyczne. Uczą się szanować innych, ich uczucia, opinie, dzieła i sposoby wyrażania siebie.

*Przełamują stereotypy.
Wykazują się odwagą, ośmielają się patrzeć z innej perspektywy, robić coś inaczej niż wszyscy.

*Naprawiają błędy.
Uświadamiają i oswajają własne błędy i podejmują próby ich naprawy. Uczą się, że to naturalna część każdej aktywności.

*Doskonalą własną samodzielność i wytrwałość.
Działają samodzielnie w procesie twórczym – od pomysłu, przez realizację, aż do uzyskania „dzieła”.

*Uczą się organizacji i porządkowania.
Wprowadzają elementy planowania i organizacji w proces własnego działania, uczą się segregowania i utrzymywania porządku.

*Odkrywają recykling i upcykling.
Twórczo wykorzystują i przetwarzają materiały z odzysku. Nadają im nowy wymiar podnosząc do rangi dziecięcej „sztuki”.

Mam nadzieję, że tych kilka argumentów wystarczy, aby zrozumieć, jak pozytywny wpływ na rozwój dziecka wywiera jego aktywność plastyczna. Warto stwarzać jak najlepsze warunki dla jej rozkwitu.

Beata En – autorka popularnego art bloga „Kreatywne Prace Plastyczne”: http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.co.uk/
Promuje hasło „Zrób sobie sztukę”. Inspiruje do twórczości plastycznej dzieci i dorosłych. Interesuje się także kreatywnością i nowoczesną edukacją.
Więcej o autorce: http://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.co.uk/p/o-mnie.html
https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne/

Dodaj komentarz