„W ramie” – książka o sztuce

Książki o sztuce, adresowane do najmłodszych są w naszych księgarniach rarytasami. Publikacje popularno-naukowe skupiają się często na wiadomościach biograficznych, charakterystyce prądów artystycznych, kontekście historycznym lub technicznych aspektach np. malarstwa. W konsekwencji kontakt ze sztuką sprowadzony jest często do przyswajania suchych faktów.

Badania przeprowadzone na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 i 2014 roku wykazują, iż plastyka i muzyka zajmują najniższą pozycję w hierarchii przedmiotów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Instrumentalne podejście do zajęć artystycznych wpływa na marginalizację umiejętności manualnych. Uczniowie nie tylko nisko oceniają utylitarny charakter tych lekcji, ale i często nie widzą związku między kulturą a innymi obszarami życia (zobacz: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/przedmioty-artystyczne-w-szkolnictwie-powszechnym.php).

Finalnie, nie jest przesadą mówienie o kryzysie edukacji artystycznej i alarmowanie o trudnościach w posługiwaniu się kodem, stanowiącym podstawę kultury europejskiej. Wpadłyśmy na pomysł, jak można byłoby temu zaradzić.

Seria książek dla dzieci o sztuce

Zdecydowałyśmy się stworzyć serię książeczek dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, wypełnioną barwną grafiką, kolorowankami, zadaniami manualnymi, ćwiczeniami logicznymi i przede wszystkim sztuką.

Założyłyśmy, że naszym celem będzie zaznajomienie i oswojenie dzieci z arcydziełami oraz mniej znanymi pracami. Chciałyśmy umożliwić najmłodszym rozwijanie kreatywności, spostrzegawczości i poczucia estetyki, a także tworzyć w ich szufladach bezcenne kolekcje dzieł. Naszym celem jest pokazanie, że sztuka to nie jest coś na czym trzeba się znać, żeby móc ją przeżywać i czerpać przyjemność z obcowania z nią. Wierzymy, że propagując wiedzę o sztuce, przyczyniamy się tym samym do tworzenia kapitału społecznego.

Pragnęłyśmy aby ta wielka misja, która ma za zadnie zakorzenić najmłodszych w kulturze i doskonalić ich umiejętność obserwacji, nie odbywała się pod sztandarem patetyzmu i powagi. Jednym słowem chcemy sprowadzić do ich domów sztukę w przyjaznej ramie. Zainspirowane ogromem publikacji, dostępnych w paryskich, muzealnych księgarniach, postanowiłyśmy stworzyć coś, co będzie jednocześnie bawić i uczyć historii sztuki.

O książkach  z serii

1 TEMAT 1 BOHATER 15 REPRODUKCJI 15 ZADAŃ – „W ramie” będzie serią książeczek tematycznych.

Publikacje poświęcone będą jednemu, konkretnemu zagadnieniu jak na przykład zawody, woda, zwierzęta, sad, krzesło. Ten nietypowy wybór dzieł do książeczek ma za zadnie udowodnić, iż proste idee, codzienne przedmioty, bliskie nam tematy można przedstawić na rozmaite, zaskakujące sposoby. Chciałybyśmy tłumaczyć, że nie istnieje jedna, właściwa droga i że w mnogości pomysłów oraz sposobów postrzegania danej rzeczy kwitnie twórcza siła.

W każdej książeczce przedstawimy 15 reprodukcji dzieł z różnych epok, różnorodnych stylistycznie.

w-ramie

Nie chcemy przybliżać prac jednego artysty, danego stylu, bądź gatunku, dlatego w każdej z książeczek znajdzie się bogaty wybór prace. Wśród dzieł mniej i bardziej znanych artystów zobaczymy malarstwo, rzeźbę, ceramikę czy witraż. Aby pomóc dziecku zrozumieć ideę danej reprodukcji, towarzyszyć jej będzie krótki dialog postaci np. z obrazu lub osób oglądających go. Każdej z reprodukcji towarzyszy jedno ćwiczenie. Zaproponowane przez nas zadania manualne jak kolorowanki, wyklejanki lub inne, a także ćwiczenia logiczne, przygotowane są tak, aby nie tylko rozwijać warsztat plastyczny ale i zachęcić najmłodszych do kreatywnego myślenia i refleksji nad dziełem. Dziecko będzie mogło samodzielnie bawić się i rozwiązywać zadania, mimo to seria książeczek może dać także szansę rodzicom na interesujące spędzanie czasu z dzieckiem.

Bohaterem książeczek uczyniłyśmy Pana Ramę. Pan Rama towarzyszy najmłodszym w odkrywaniu świata sztuki. Jest barwną i zabawną postacią, która zachęca dzieci do kreatywnej interpretacji dzieł. Proponuje także, przygotowane do każdej z reprodukcji, ćwiczenia i zadania logiczne.

Crowdfunding

Pierwsza książeczka z serii „W ramie. Nad wodą”, została sfinansowana dzięki wsparciu darczyńców. W naszych kampaniach crowdfundingowych, prowadzonych w zimie 2016, na portalach wspieram.to i kckstarter.com wzięło udział ponad 90 osób. Obdarzyły one nas zaufaniem, uwierzyły w nasz pomysł i przekazały niezbędne fundusze — łącznie ponad 6 tysięcy złotych. Dzięki otrzymanym pieniądzom opłaciłyśmy pracę grafika i koszty druku.

w-ramie_okladka

Dzięki Wam 1 000 egzemplarzy „W ramie. Nad wodą” ukazało się w sklepie internetowym iTON Society w sierpniu 2016 roku.

„Nad wodą” jest pierwszą książeczką z serii. Wśród 15 reprodukcji można znaleźć obrazy Paula Gauguina czy Pietera Bruegla Starszego, a także mozaikę z Pompei oraz fresk asyryjski. Zaproponowane ćwiczenia to wyklejanki, malowanki czy origami.

Gdzie kupić?

http://sklep.itonsociety.com

Dodaj komentarz