Konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Ruszyły zgłoszenia

Ruszyły zgłoszenia do IV. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży im. Béli Bartóka, organizowanego przez Służewski Dom Kultury w Warszawie, we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury i Warszawskim Towarzystwem Muzycznym. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia, a przesłuchania i finałowe koncerty zostały zaplanowane na 24-26 marca 2017. Masz szansę sprawdzić, czy to właśnie w Twoim domu mieszka mały wirtuoz muzyki klasycznej…

Konkurs odbędzie się w 136. rocznicę urodzin kompozytora i wpisze się tym samym w trwający w Polsce Rok Kultury Węgierskiej. Ma on charakter międzynarodowy i otwarty, adresowany jest do  uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży do 15. roku życia – mogą w nim wziąć udział zarówno uczniowie szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, jak i nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego. Uczestnikami poprzednich edycji były dzieci nie tylko z Polski, ale także m.in. z Chin, Korei czy Wietnamu.

Młodzi grają Bartóka
Wydarzenie ma być przykładem na to, że muzyka klasyczna może być wciąż atrakcyjna dla najmłodszych. Głównymi celami konkursu są popularyzacja muzyki fortepianowej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Béli Bartóka, a także prezentacja umiejętności i promocja utalentowanych młodych artystów. Patron konkursu należy niewątpliwie do grupy najwybitniejszych kompozytorów minionego stulecia. Dla wielu małych pianistów jego utwory są furtką do tajemniczej i ciekawej krainy muzyki współczesnej. Uczestnicy muszą jednak na przesłuchania przygotować o wiele większy program. W zależności od kategorii wiekowej będą to wybrane utwory polifoniczne z epoki barokowej, sonaty z epoki klasycyzmu, utwory wirtuozerskie, a także utwory innych kompozytorów – Jana Sebastiana Bacha czy Fryderyka Chopina.

 

Etapy konkursu:
I etap
– zgłoszenia konkursowe do 31 stycznia 2017
II etap
– przesłuchania w dniach 24-25 marca i Koncert Laureatów 26 marca 2017

Kategorie wiekowe:

A (dzieci i młodzież ze szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkół publicznych)
Grupa I – do lat 9 (rocznik 2008 i młodsi)
Grupa II – do lat 12 (rocznik 2005-2007)
Grupa III – do lat 15 (rocznik 2002-2004)

B (dzieci i młodzież nieobjęte systemem szkolnictwa artystycznego – ogniska muzyczne, domy kultury, szkoły prywatne, nauka indywidualna etc.)
Grupa I – do lat 10 (rocznik 2007 i młodsi)
Grupa II – do lat 15 (roczniki 2002-2006)

Wstęp na przesłuchania konkursowe i Koncert Laureatów jest otwarty i bezpłatny. Podczas koncertu galowego wystąpi Karol Radziwonowicz – polski pianista ceniony w kraju i za granicą, i jednocześnie przewodniczący Jury Konkursu.

Więcej informacji: www.sdk.waw.pl w zakładce konkursy i festiwale.

 

 

bartok_zgloszenia

Dodaj komentarz