II edycja konkursu TRZY/MAM/KSIĄŻKI rozstrzygnięta!

Projekt Joanny Merkurii Czerwińskiej: „Petroglify z Nazca”, „Sztuka paleolitu” i „Sztuka naskalna” otrzymał Nagrodę Główną w wysokości 25.000 zł w Konkursie TRZY/MAM/KSIĄŻKI.

Do drugiej edycji konkursu zgłoszono 36 prac konkursowych. Jego celem było wyłonienie czytelniczego „trójpaku” – zestawu trzech książeczek, które rosnąć będą wraz z dzieckiem, od noworodka do przedszkolaka.

Złożoność zadania spowodowała, że żadna z zaproponowanych prac, zdaniem Jurorów, nie zrealizowała w pełni wszystkich założeń konkursowych związanych z opracowaniem wzorcowej publikacji adekwatnej do wieku i rozwoju dziecka oraz charakteryzującej się oryginalnością i wysoką jakością artystyczną.

Po długiej i burzliwej debacie Jury, pięcioma głosami przy dwóch głosach wstrzymujących się, zdecydowało się nagrodzić projekt Joanny Merkurii Czerwińskiej za przemyślaną i spójną koncepcję zestawu trzech książek, konsekwencję w użyciu środków wyrazu oraz zastosowanie prostych i syntetycznych form dostosowanych do percepcji dziecka w kolejnych etapach jego rozwoju.

Zaproponowane przez autorkę kontrastowe i intuicyjne obrazy, inspirowane wzorami znanymi ze sztuki pierwotnej, nawiązują do sposobu, w jaki rysują dzieci w pierwszych latach życia, i mają pobudzać ich wyobraźnię. Uniwersalny charakter projektu, pozwalający na wielorakie odczytanie przedstawionych treści, ma zachęcać dzieci i ich rodziców do tworzenia własnych opowieści i aktywności twórczej.

Ponadto, pięcioma głosami przy dwóch głosach wstrzymujących się, Jury przyznało wyróżnienie Małgorzacie Kulik za pracę: „Popatrz!”, „Co tam jest?” i „W środku”.

W Jury konkursu zasiedli:
Jan Bajtlik – doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Twórca książek autorskich dla dzieci, ilustracji, plakatów i identyfikacji wizualnych. Laureat prestiżowych nagród dla ilustratorów, m.in. wyróżnienia Bologna Ragazzi Award 2015 za książkę „Typogryzmol”.

dr hab. Anna Boguszewska – Kierownik Zakładu Edukacji Plastycznej UMCS w Lublinie. Jest członkiem Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych (Polskiej Sekcji IBBY), Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę (InSEA), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

dr hab. Grażka Lange – profesor warszawskiej ASP, gdzie prowadzi katedrę ilustracji. Z tej katedry wywodzi się pokolenie ilustratorów odnoszących obecnie międzynarodowe sukcesy.

dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba – Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.
Agata Puścikowska – dziennikarka tygodnika „Gość Niedzielny”. Zajmuje się tematyką książek dla najmłodszych. Jest mamą piątki dzieci.
Katarzyna Szantyr-Królikowska – pedagog, wieloletnia redaktor naczelna magazynu dla dzieci „Świerszczyk”, obecnie redaktor i wydawca książek dla dzieci (wiceprezes zarządu w wydawnictwie Bajka).

dr hab. Urszula Szuścik – Kierownik Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.
Autorkom zwycięskiej i wyróżnionej pracy serdecznie gratulujemy!

Konkurs TRZY/MAM/KSIĄŻKI jest organizowany przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Ilustracje z nagrodzonego projektu Joanny Merkurii Czerwińskiej:

trzy mam książki_1
Cz. 1 „Petroglify z Nazca”

trzy mam książki_2
Cz. 2 „Sztuka paleolitu”

trzy mam książki_3
Cz. 3 „Sztuka naskalna”

Ilustracje z wyróżnionego projektu Małgorzaty Kulik:

trzy mam książki_4
Cz. 1 „Popatrz!”

trzy mam książki_5
Cz. 2 „Co tam jest?”

trzy mam książki_6
Cz. 3 „W środku”

Dodaj komentarz