XVI Poznańskie Spotkania Targowe – Książka Dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców

Najstarsza w Polsce impreza targowa poświęcona książce dla dzieci, o wysokich walorach merytorycznych i programowych, będąca ważnym wydarzeniem kulturalnym i artystycznym. Została zainaugurowana z inicjatywy PTWK w Poznaniu w 2002 roku. Od 2007 roku odbywa się pod honorowym patronatem kolejnych Pierwszych Dam RP – obecnie pod patronatem honorowym pani Agaty Kornhauser-Dudy.

XVI PST 2017 - Baner (PST w ramce) (002)

Najważniejsza, najbardziej prestiżowa impreza o charakterze niekomercyjnym. Odbywa się corocznie w marcu na terenie MTP.

Tradycyjnie poprzedza ją swoista „Wigilia” – Czwartek Literacki organizowany, poprzedniego dnia w Pałacu Działyńskich – poznańskiej siedzibie Biblioteki Kórnickiej, przez Bibliotekę i PTWK – programowo związany z aktualną tematyką PST. W bieżącym roku jest to 220 rocznica powstania Mazurka Dąbrowskiego, 90. rocznicą ustanowienia go Hymnem narodowym i 140 rocznicą urodzenia Feliksa Nowowiejskiego.

PST co roku towarzyszą cykliczne wystawy ilustracji i grafiki książkowej „Salon Ilustratorów” i „Mistrzowie Ilustracji” oraz wystawy nagród IBBY (polskiej i czeskiej sekcji), a także wystawy okolicznościowe (w tym np. dzieci niewidomych z Owińsk).

Mistrzowie Ilustracji - Elżbieta WASIUCZŃSKA (Plakat) (002)

Nasze PST mają bogaty program: panele, konferencje, spotkania autorskie, wykłady, warsztaty dla dzieci, i konkursy. Na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. W tym roku jego temat brzmiał „Mazurek Dąbrowskiego. Co wiesz o naszym hymnie narodowym”. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona
w sobotę 24 marca 2017 roku, w pierwszym dniu trwania XVI Poznańskich Spotkań Targowych – Książka Dla Dzieci, Młodzieży. Nagrody książkowe oraz dyplomy zostaną wysłane Laureatom na adresy szkolne. W imieniu organizatorów Konkursu i Targów dziękujemy wszystkim jego uczestnikom i składamy gratulacje Laureatom.

Na szczególną uwagę zasługuje dwudniowa debata panelowa „Dziecko i kultura” oraz biorące w niej udział grono wybitnych specjalistów, ze świata kultury i nauki (załączamy program).

Tradycyjnie – podczas Otwarcia zostaną wręczone 2 Statuetki Pegazika (dla Twórcy i Przyjaciela książki dla dzieci) – wyróżnienie honorowe, ale bardzo prestiżowe.

W tym samym czasie na terenie MTP odbywają się Targi Edukacyjne i po raz pierwszy Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej.

(O.S.)

XVI POZNAŃSKIE SPOTKANIA TARGOWE – KSIĄŻKA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW
24-26 marca 2017 roku, MTP pawilon 7

godziny otwarcia:
24 marca, piątek 10:00 – 18:00
25 marca, sobota 10:00 – 18:00
26 marca, niedziela 10:00 – 16:00

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek,
Międzynarodowe Targi Poznańskie
oraz
Centrum Kultury ZAMEK
Wydawnictwo Miejskie POSNANIA

Dodaj komentarz