Akcja Labirynt

Akcja Labirynt to program edukacyjny i artystyczny łączący twórczy potencjał dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz artystów. Celem projektu jest wzajemna inspiracja, rozwijanie zainteresowań artystycznych, eksperyment twórczy i poznawanie sztuki.

Akcja Labirynt_2

Program Akcji Labirynt stowarzyszony jest z międzynarodowym Festiwalem La Folle Journée. Zapraszamy szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w następujących elementach programu:

• Warsztaty artystyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych jednodniowe warsztaty realizowane w maju, czerwcu i wrześniu w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, ul. Grochowska 272. Warsztaty dla grup szkolnych są prowadzone przez artystów-animatorów w zakresie: tworzenia dźwięków, gry na instrumentach i wynalazkach muzycznych, improwizacji perkusyjnej, beatboxu, teatru i ekspresji ruchowej.

• Minutowa Piosenka Klasowa – ogólnopolski konkurs dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w dwóch kategoriach o różnych stopniach trudności:
1. stworzenie autorskiego utworu przez klasę i nauczyciela oraz nagranie klipu
2. stworzenie autorskiego tekstu i nagranie klipu do gotowego podkładu muzycznego
Najlepsze klipy spośród nadesłanych zostaną zakwalifikowane do plebiscytu o Nagrodę Publiczności realizowanego na portalu Facebook. Nagrody konkursowe (instrumenty muzyczne, płyty, książki) zostaną wręczone podczas gali finałowej.

• Żywe Granie – ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży do 19 r.ż. , które tworzą własną muzykę i chcą podzielić się nią z szerszym gronem odbiorców. Uczestnicy mają za zadanie zarejestrować dowolnym rejestratorem video (telefonem, kamerą itp.) wykonaną na żywo własną piosenkę. Nagrodą dla zwycięzców są warsztaty studyjne połączone z sesją nagraniowa w studiu w Warszawie oraz bony pieniężne na zakup akcesoriów muzycznych.

Akcja Labirynt_3

Szczegóły informacyjne www.akcjalabirynt.pl
i rezerwacja miejsc biuro@muzykajest.pl tel. 605 225 849

Program finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Stołeczne Warszawę. Naszymi partnerami są Orkiestra Sinfonia Varsovia, Centrum Promocji Kultury Praga-Południe oraz portal Muzykoteka Szkolna.

Dodaj komentarz