Bezpłatne webinarium – Wartościowe książki

Webinarium PTB

Zapraszamy na webinarium biblioterapeutyczne. Tematem spotkania będą: Wartościowe książki. Odkrywanie świata wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży.

PROWADZENIE: dr Wanda Matras-Mastalerz
KIEDY: 16 maja 2017, o godzinie 18.00.
GDZIE: wszędzie! Wystarczy kliknąć

https://cld.clickmeeting.com/wartosciowe-ksiazki i się zalogować (szczegóły poniżej).

OPIS WEBINARIUM: Celem webinarium jest ukazanie możliwości promowania poprzez literaturę wartości (szacunku, uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in.) oraz ich wpływu na proces kształtowania młodego czytelnika. Wykład nawiązuje do priorytetów polityki oświatowej MEN w roku szkolnym 2016/2017 wśród których znalazło się upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.

DR WANDA MATRAS-MASTALERZ – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca Krakowskiego KołaBiblioterapeutów, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej i edukacyjnej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców działającym przy UP w Krakowie.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA PLATFORMĘ WEBINARYJNĄ: Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć https://cld.clickmeeting.com/wartosciowe-ksiazki oraz podać swoje imię i adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem (czyli o 17.45) i czekać na jego rozpoczęcie.

W trackie spotkania osoba je moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności.

Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej – wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY!

CO TO JEST WEBINARIUM: Webinarium, to wykład internetowy przeprowadzany za pomocą specjalnie do tego przygotowanej platformy. Aby wziąć udział w webinarium wystarczy dostęp do internetu oraz głośniki lub słuchawki. O wyznaczonej godzinie należy zalogować się do platformy webinaryjnej wchodząc na podany przez organizatora link (znajdą go Państwo poniżej).

Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.

 

Dodaj komentarz