„Zabawy językowe, które ćwiczą mowę” Elżbieta i Witold Szwajkowscy

Nowa seria ćwiczeń i zadań, przygotowanych przez Elżbietę i Witolda Szwajkowskich to świetny trening jak najczęstszego używania danej głoski w odpowiednich kontekstach. Ćwiczenia wpisano w ciekawą fabułę, która sprzyja pobudzeniu uwagi i twórczego działania u dziecka.

Autorzy proponują także samodzielne skompletowanie „Skrzyneczki logopedycznej”, czyli oryginalnej pomocy naukowej do ćwiczeń wymowy.

Elżbieta i Witold Szwajkowscy – na rynku dziecięcej literatury edukacyjnej debiutowali w 2012 r., a obecnie w swoim dorobku mają 30 wspólnych publikacji. Są to bogate zbiory rymowanek, służących rozwojowi mowy i doskonaleniu wymowy – od zabaw dźwiękonaśladowczych dla dzieci dopiero uczących się mówić, poprzez ćwiczenia logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę, zarówno dzieci, jak i dorosłych, oraz książki i wydawnictwa nieksiążkowe o charakterze ogólnorozwojowym, które mogą mieć różnorodne zastosowania edukacyjne.

Autorzy zwracają szczególną uwagę na to, aby ich teksty były poprawne językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także nie nużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub pointą. Autorzy dbają także o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, którzy czytają je dzieciom, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, że osoba dorosła jest znudzona czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem.

4

3

Polecamy również pozostałe książki Państwa Szwajkowskich:

„Sto wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy”
„Sto wierszyków do ćwiczenia głosek w trudnych zestawieniach”
„Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych”

675

Wierszyki logopedyczne przeznaczone dla przedszkolaków. W tomach znajdują się krótkie wierszyki dźwiękonaśladowcze i wierszyki ćwiczące poszczególne głoski. Książki wzbogacone o uwagi logopedyczne dla rodziców i pytania do dzieci.

Z recenzji „STO wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych” Elżbiety i Witolda Szwajkowskich „Autorzy zaproponowali następny zbiór stu wierszy – niezwykle precyzyjnie skonstruowanych pod kątem rymów i rytmu.

Jest to wielka zaleta twórczości tych Autorów. Dzięki takiej formie łatwiej jest osobom czytającym i ćwiczącym powtarzać materiał w formie zabawowej, lekkiej i przyjemnej w brzmieniu – a jednocześnie zwracać uwagę na trudne elementy fonetyczne dla polszczyzny.

Zbiór składa się z sześciu dobrze opracowanych i tematycznie spójnych podrozdziałów:

1. Ćwiczenia z nagromadzeniem słownictwa z głoskami szumiącymi.
2. Ćwiczenia słownictwa z głoskami szumiącymi w sąsiedztwie głosek syczących.
3. Ćwiczenia słownictwa z głoską „r”.
4. Ćwiczenia słownictwa z samogłoskami nosowymi.
5. Ćwiczenia słownictwa z różnymi problemami dykcyjnymi (np. podwojonymi głoskami).
6. „Łamańce językowe”- czyli trudne zbitki głosek.

Autorzy zadbali o stopniowanie trudności w proponowanych przez siebie tekstach – ich kolejność jest właściwie przemyślana i przygotowana. Dzięki temu może stanowić dobry materiał metodyczny do pracy nad wymową nie tylko dla rodziców dzieci, ale też dla specjalistów – nauczycieli języka polskiego i logopedów.

Wiersze adresowane są do dzieci, ale równie dobrze zastosowane mogą być efektywnie w pracy nad dykcją osób dorosłych doskonalących swoją wyrazistość mowy (np. kółka recytatorskie, zajęcia teatralne) oraz w pracy nad polszczyzną (np. nauczanie języka polskiego cudzoziemców).”

m. Anna Walencik-Topiłko
pracownik naukowo-dydaktyczny
Katedry Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego

Z recenzji dwóch pierwszych tytułów z cyklu „Sto wierszyków” „Obie publikacje polecam rodzicom – pierwszym nauczycielom swoich dzieci. Wystarczy poczytać wierszyki, ponazywać obrazki, skorzystać z podpowiedzi ćwiczeń zawartych w książce, i w sposób naturalny rodzic może wykształcać w dziecku kolejne sprawności językowe – wymowę, znajomość słów, odpowiednią prozodię.

Pierwsza książeczka – „Sto wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy” – choć z założenia przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, świetnie sprawdzi się też w pracy z dwulatkami. Dzieci w tym wieku mogą powtarzać fragmenty wierszyków zawierające wyrazy dźwiękonaśladowcze i dzięki temu rozwijać swoją wymowę. Ilustracje ułatwią poznawanie nowych słów. Długość wierszyków dopasowana jest do możliwości percepcyjnych dzieci w tym wieku.

Dla dzieci przedszkolnych i starszych można wykorzystać książeczki jako pomoc logopedyczną do utrwalania wymowy poszczególnych głosek („Sto wierszyków nowych do ćwiczeń wymowy”) lub ich połączeń („Sto wierszyków do ćwiczenia głosek w trudnych zestawieniach”). Nauczanie prawidłowej wymowy grup spółgłoskowych jest ważną kwestią, nieraz  niedocenianą. Słowo wymawiane bez wyrazistych połączeń spółgłoskowych jest bełkotliwe i niezrozumiałe. Druga z tego cyklu książeczka może znacznie ułatwić pracę nad tą umiejętnością. Obie świetnie sprawdzą się także w celu rozwijania słownictwa. Przede wszystkim zaś – umilą czas.

Dzieci w wieku szkolnym śmiało mogą wykorzystywać wierszyki jako pierwsze czytanki. Dość duża, czytelna czcionka, niewielki rozmiar poszczególnych tekstów oraz powtarzające się podobne fragmenty wypowiedzi pozwolą osiągać dzieciom pierwsze sukcesy w tej trudnej umiejętności.”

dr n. hum. Agnieszka Banaszkiewicz

1

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

Elżbieta i Witold Szwajkowscy
Ilustracje: Karolina Dziewa

premiera: 13 września 2017 | wiek 5+

Dodaj komentarz