MeloKoncerty dla niemowląt i małych dzieci – warszawskie koncerty gordonowskie

Jak ważny jest kontakt dorosłego człowieka ze sztuką – wszyscy to wiemy. A jak ważny jest kontakt dziecka ze sztuką, a konkretnie z muzyką – wiedzą twórcy cyklu MeloKoncertów dla najmłodszej warszawskiej publiczności, czyli dla niemowląt i małych dzieci do 3. roku życia opartych na umuzykalniających zajęciach gordonowskich.

Cykl MeloKoncertów rozpoczął się w kwietniu 2017 roku. Od tego czasu w każdym miesiącu odbywa się jedno muzyczne spotkanie pod tym szyldem w różnych częściach Warszawy. Koncerty zbierają raczej kameralną grupę słuchaczy (ok. 50 osób), którzy bawią się przy muzyce, słuchają jej, śpiewają, rytmizują i tańczą w towarzystwie prowadzących. Dzieci razem z rodzicami są zaproszone do zajęcia miejsc na podłodze w otoczeniu dywaników i poduszek. Dwie artystki prowadzące MeloKoncerty, oprócz śpiewania piosenek (zazwyczaj bez słów) i rytmizowania wierszyków (też bez słów), wykonują muzykę na żywo – grają na instrumentach klawiszowych lub skrzypcach.

melokoncerty

fot. zuzannaspecjal.com

Doświadczenie pokazuje, że małym dzieciom w przeżywaniu muzyki pomagają różnego rodzaju przedmioty. Bardzo często na zajęciach ruchowych albo rytmice w przedszkolu używane są kolorowe chustki, wstążki, małe instrumenty muzyczne. Tego typu pomoce wykorzystywane są też na MeloKoncertach, dzięki czemu zarówno dzieci, jak i rodzice, chętniej biorą udział w tworzeniu sztuki, jaką jest muzyka.

Zajęcia gordonowskie i MeloKoncerty oparte są o teorię uczenia się muzyki według Edwina Eliasa Gordona. W prostych słowach można powiedzieć, że jego teoria mówi o tym, że dziecko uczy się muzyki tak samo jak języka. W trudniejszych – uczy się poprzez audiację. Czyli słyszy – przetwarza – powtarza. W ten sposób dziecko zapamiętuje sylaby, słowa, motywy, sformułowania. A następnie, mając już pewien zasób słownictwa, tworzy samodzielnie zdania. Dokładnie tak samo dzieje się w muzyce – dziecko uczy się prostych sformułowań muzycznych, a po jakimś czasie, znając je, tworzy własne zdania, opowieści muzyczne, czyli tworzy melodie i rytmy. Podstawą jest śpiew na prostych sylabach „pa-pa” czy „ba-ba”.

Na MeloKoncertach dzieci i rodzice zapoznają się z zajęciami gordonowskimi – prezentowane są śpiewanki, czyli krótkie melodie w różnorodnych skalach muzycznych (czyli melodie smutne, wesołe, hiszpańskie, żydowskie, itp.) oraz rytmiczanki w różnych metrach (czyli parzyste i nieparzyste, regularne i nieregularne). Przeplatane są one utworami muzycznymi wykonywanymi na żywo najczęściej na skrzypcach i instrumentach klawiszowych. Usłyszeć można kołysanki klasyczne, znane utwory z bajek, ale też melodie z filmów animowanych czy współczesną muzykę rozrywkową. MeloKoncerty trwają ok. 45 minut.

We wrześniu 2017 MeloKoncerty zdobyły uznanie warszawskich rodziców i zostały nagrodzone w plebiscycie SŁONECZNIKI dla najciekawszej inicjatywy muzycznej dla dzieci w Warszawie. Więcej o MeloKoncertach możecie znaleźć na Facebooku facebook.com/melomaluchymelobrzuchy.

Basia Jagodzińska-Habisiak

Muzyk, pedagog, organizator koncertów, wiceprezes Fundacji Camerata Varsovia, właściciel Agencji Artystycznej Nanu Art. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale Edukacji Muzycznej i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Nauczycielka muzyki w szkołach muzycznych i ogólnokształcących. Uczestniczka kursu „Improwizuję czyli audiuję” dla osób kierujących edukacją muzyczną małego dziecka zgodnie z założeniami teorii uczenia się muzyki Edwina Eliasa Gordona. Autorka projektu „MeloMaluchy MeloBrzuchy” – zajęć umuzykalniających dla kobiet w ciąży i dzieci do lat 3, tzw. „gordonków”. Szczęśliwa żona swojego męża i mama dwójki małych szkrabów.

Dodaj komentarz