Webinarium: Historia nauczycielką… Czego i jak uczą najnowsze książki o historii dla dzieci?

Webinarium 14 listopada 2017

Przykłady z historii od wieków były istotną pomocą w wychowaniu młodego pokolenia i szybko znalazły odpowiednią reprezentację w książkach pisanych dla dzieci – taką tezę stawia prof. Krystyna Zabawa. By ją udowodnić odwoła się do najważniejszych przykładów dawniejszej literatury historycznej dla młodego odbiorcy, jej podziału na odmiany gatunkowe, tematy, autorów i badaczy. Jednak to będzie tylko wstęp. Najważniejsza część spotkania poświęcona zostanie literaturze najnowszej, wydanej w XXI wieku. Zapraszamy do refleksji nad tym, czego dziś uczą te książki, jakie wartości promują i przekazują, co uwydatniają, a co pomijają (także: sylwetki jakich historycznych postaci).

TEMAT: Historia nauczycielką… Czego i jak uczą najnowsze książki o historii dla dzieci?
PROWADZENIE: prof. dr hab. Krystyna Zabawa
KIEDY: 14 listopada 2017, o godzinie 19.00.
GDZIE: wszędzie! Wystarczy kliknąć
https://cld.clickmeeting.com/historia-nauczycielka i się zalogować (szczegóły poniżej).

PROF. DR HAB. KRYSTYNA ZABAWA jest kierownikiem Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Prowadziła zajęcia z historii literatury pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UJ (1998-2002) oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, była lektorką języka angielskiego oraz polskiego dla cudzoziemców, jako nauczycielka angielskiego pracowała w technikum, liceum, szkole podstawowej i przedszkolu. Wydała dwie monografie:

„Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów”- młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą (1999) oraz Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej (2013). Autorka artykułów naukowych w tomach zbiorowych i czasopismach („Ruch Literacki”, „Guliwer”, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, „Horyzonty Wychowania”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”). Publikowała recenzje książek dla dzieci i młodzieży w czasopismach: „arte”, „Guliwer”, „Ryms”. Stale współpracuje jako recenzentka z miesięcznikiem „Nowe Książki” i wydawanym w Edynburgu międzynarodowym pismem naukowym „International Research in Children’s Literature”. Członek redakcji kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”. (informacja ze strony: http://www.uj.edu.pl/web/oldm/dr-krystyna-zabawa).

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA PLATFORMĘ WEBINARYJNĄ: Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć https://cld.clickmeeting.com/historia-nauczycielka oraz podać swoje imię i adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem (czyli o 18.45) i czekać na jego rozpoczęcie.

W trackie spotkania osoba moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności.

Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej – wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY!

CO TO JEST WEBINARIUM: Webinarium, to wykład internetowy przeprowadzany za pomocą specjalnie do tego przygotowanej platformy. Aby wziąć udział w webinarium wystarczy dostęp do internetu oraz głośniki lub słuchawki. O wyznaczonej godzinie należy zalogować się do platformy webinaryjnej wchodząc na podany przez organizatora link (znajdą go Państwo poniżej).
Rejestracji najlepiej dokonać 15 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.

Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami zawartymi tutaj: http://www.biblioteki.org/webinaria To przydatne informacje przygotowane przez zespół Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa,
Priorytet: Promocja czytelnictwa.

Dodaj komentarz