Wpływ gier na rozwój dziecka – plusy i minusy

Miliony ludzi codziennie spędzają czas przed ekranami swoich komputerów, smartfonów, a gry komputerowe są już na tyle dostępne, że każdy ma z nimi styczność. Bardzo dużo mówi się o wartości edukacyjnej gier komputerowych, o tym jak powszechną są rozrywką, ale wspomniane zostają też informacje o złych stronach korzystania z technologii.

mind cloud

Obie te opinie znajdują uzasadnienie, ale warto skupić się na początek na tym, czy wybierane gry są dostosowane do wieku i możliwości dziecka i czy jego procesy poznawcze są na tyle rozwinięte, żeby sprawnie i efektywnie przyswajać wiedzę i przekładać ją na praktykę.

Wstęp do gier

Współcześni rodzice mają bardzo ważne zadanie: dowiedzieć się o wirtualnym świecie jak najwięcej, tak aby umiejętnie kierować wychowaniem za pomocą gier komputerowych, chronić dzieci przed negatywnymi wpływami płynącymi z gier. Od ich zaangażowania będzie zależało to, czy korzystanie z gier będzie dla dziecka bezpieczną rozrywką, dobrą zabawą i pomocnym narzędziem do nauki.

Fascynujący świat gier

Dlaczego dzieci spędzają przed komputerem tak dużo czasu? Dlaczego gry w świecie dzieci są niezwykle ważne?

Są one przede wszystkim skonstruowane tak, aby rozwijać pamięć, uwagę, procesy sensoryczne i inne funkcje umysłu. Podczas grania wykorzystywane są w ogromnej mierze możliwości zmysłów, służące głównie do wyodrębniania cech obiektów, ale też umiejętności sprawnego selekcjonowania bodźców z otoczenia i ignorowania tych, które są uznawane za mało istotne. Dzięki poświęcanej uwadze, dzieci rozwijają w sobie czujność i gotowość do działania, a dzięki temu są możliwe dalsze procesy umysłowe, takie jak zapamiętywanie czy myślenie. Systematyczny trening pamięci pozwoli utrzymywać ją w dobrej kondycji i ułatwiać zapisywanie, przywoływanie i modyfikowanie informacji.

Wiele zalet

Gry mają ogromny wpływ na rozwój logicznego myślenia u dzieci, czyli zdolności wykorzystywania zdobytych umiejętności i wiedzy, łączenia ich z nowymi doświadczeniami oraz modyfikowania. Pobudzają też procesy umysłowe i skłaniają do asocjacyjnego myślenia (kojarzeniowego). Dzięki stawianym przez gry komputerowe wymaganiom, mózg dokłada wszelkich starań, aby im sprostać, a taki regularny wysiłek poznawczy dokonuje zmian plastycznych mózgu. Oznacza to sprawniejsze rozwiązywanie problemów i szybsze wykonywanie zadań i obowiązków. Gry korzystnie wpływają na myślenie hipotetyczne, wspomagają koordynację wzrokowo-ruchową, pomagają uwalniać nadmiar emocji i są wspaniałym narzędziem do nauki. Poprawiają też szybkość reakcji oraz ułatwiają interpretowanie obrazów dwuwymiarowych na trójwymiarowe – pobudzają wyobraźnię przestrzenną.

Wciągająca aktywność

Dzieci chętnie kontynuują grę dzięki natychmiastowej gratyfikacji w przypadku osiągnięcia sukcesu, nagrodom (często stanowiącym istotę gry) i personalizacji, która umożliwia indywidualne traktowanie grającego i pozwala na grę w jego tempie. Gry stymulują rozwój umysłowy dziecka i sprawiają, że wzrasta aktywność poznawcza, która jest istotnym elementem warunkującym powodzenie w nauce. Dobrej jakości gry edukacyjne usprawniają spostrzeganie, zręczność manualną, uczą szybkiego podejmowania decyzji i poprawiają refleks. Wzbogacają też słownictwo i wiedzę o otaczającym świecie. Są też stworzone tak, żeby informacje w nich zawarte były łatwiej przyswajane i zapamiętywane niż „suche” fakty z książek. Gry komputerowe kształtują umiejętność samodzielnego myślenia, planowania, wykonywania kilku zadań jednocześnie, analizowania i interpretowania zdarzeń i kreatywnego rozwiązywania, problemów. Mogą też kształtować prospołeczne postawy u dzieci, zachęcać do czynienia dobra i pracy w zespole.

Wady

Gry komputerowe, jak wszystko inne, ma swoje mocne i słabe strony. Co może być zatem wadą aktywności małego gracza? Spędzanie dużej ilości czasu może wpływać negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka. Nadmierne granie w gry może prowadzić do zmniejszenia empatii dziecka w kontaktach interpersonalnych, czasami do złości, agresji. Dziecko może mieć też problemy ze skupieniem i znudzeniem w szkole, ponieważ brakuje mu intensywnych i atrakcyjnych bodźców, których doświadcza w grach.

Czy pozwalać na gry

Jak najbardziej – jeśli tylko rodzic pilnuje tego, co robi jego dziecko w internecie i wie, że nie poświęca na to całego swojego wolnego czasu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są gry i kursy, które pozwalają dzieciom świetnie się bawić, a rodzice mają pewność, że styczność z komputerem nie wyrządzi im krzywdy i ich pociechy się czegoś nauczą. Dzięki tym odpowiednio dobranym programom, które są często pierwszym kontaktem ze światem komputerów, dzieci będą mogły dobrze wykorzystać swój potencjał i w pełni korzystać z gier w celach naukowych i rozrywkowych.

Patrycja Ambrożewicz
MindCloud
biuro@mindcloud.pl,
http://www.mindcloud.pl/

Dodaj komentarz