VII Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci i młodzieży „BEZ SCENY” Józefów 2018

fb-www-828x315

Ideą przeglądu jest zaprezentowanie w Miejskim Ośrodku Kultury najciekawszych teatrów i grup teatralnych, głównie działających bez stałego miejsca pracy.

Przegląd adresujemy w tym roku do dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Tegoroczną edycję otwieramy ponadto na międzypokoleniowość. Program przygotowany został dla uczestników, którzy dorastali wraz z Przeglądem. Coś dla siebie znajdą również rodzice jak i dziadkowie.

Przegląd to odpowiedź na ogromne zainteresowanie organizowanymi w soboty przedstawieniami dla dzieci. Ponadto wydarzenie wpisuje się w statutowy cel naszej działalności jakim jest świadome kształtowanie estetyki i krytycznego odbioru sztuki.

Wiemy, że to często na naszej scenie dzieci po raz pierwszy mają kontakt ze sztuką teatralną. Ważne jest aby te pierwsze wrażenia pobudziły wyobraźnię, były ucztą dla dziecięcych zmysłów. Dlatego nasz Przegląd będzie prezentował tylko wybrane, artystycznie sprawdzone i wartościowe teatry.

Ogromne zainteresowanie i frekwencja, recenzje świadczące o potrzebie realizowania wydarzenia o takim charakterze oraz bardzo pozytywne opnie mieszkańców utwierdziły organizatorów w przekonaniu o potrzebie kontynuacji Przeglądu Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny”.

Celem Przeglądu jest: wzrost zainteresowania teatrem wśród dzieci w wieku 3 – 13 lat po przez prezentację spektakli na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym. To również nauka krytycznego odbioru sztuki teatralnej, zatrzymanie młodego widza w mieście i powiecie oferując wydarzenie o wysokich wartościach artystycznych i edukacyjnych. Celami pośrednimi Przeglądu będą: zaprezentowanie ciekawych autorskich teatrów, stworzenie rankingu i bazy informacyjnej o wartościowych przedstawieniach dla dzieci, integracja środowisk teatralnych.

Przegląd odbywać się będzie w cztery soboty marca 2018 roku.

Dodaj komentarz