Warsztaty dla dzieci i młodzieży w SCKM

PracowniaTańcaWspółczesnego

ZAJĘCIA TEATRALNE O PROFILU TANCERZ-AKTOR – warsztaty dają możliwość pracy indywidualnej w formie konsultacji przygotowujących pod kątem egzaminów do uczelni o profilu taneczno-aktorskim i aktorskim, w oparciu o teksty zaproponowane przez uczestnika zgodnie z wymaganiami stawianymi przez komisje egzaminacyjne. Kończą się formą pokazu publicznego lub spektaklu.

Zajęcia są tak sprofilowane, aby tancerz nauczył się posługiwania całym wachlarzem umiejętności tanecznych i jednocześnie nie tracił wyrazu aktorskiego. Program spotkań jest oparty o pełny proces twórczy, którego poznanie jest niezbędne do opanowania warsztatu i pobudzenia w uczestniku impulsów, które pozwolą mu na kształtowanie indywidualności twórcy sceny. Zawiera następujące elementy: elementarne zadania aktorskie, monologi i sceny, dialogowe zadania aktorskie.

Zajęcia prowadzone są w grupach:

  1. Grupa młodsza warsztatowa tancerz-aktor (16-18 lat), piątki, godz. 15.00-17.00
  2. Grupa starsza warsztatowa tancerz-aktor (18-21 lat), piątki, godz. 17.00-21.30

Szczegóły programu:

Elementarne zadania aktorskie:
– praca na bazie tekstów: wiersza klasycznego, wiersza współczesnego, prozy współczesnej (teksy wybierane są przez uczniów przy konsultacji z nauczycielem),
– ćwiczenia z zakresu pracy nad tekstem literackim,
– ćwiczenia z zakresu ekspresji ciała,
– ćwiczenia z zakresu ekspresji słowa,
– ćwiczenia z zakresu emisji głosu, w tym oddechowe i fonetyczne,
– ćwiczenia dykcyjne,
– ćwiczenia z zakresu kształtowania wyobraźni i uwagi,
– ćwiczenia z zakresu partnerowania i wzajemnej czułości na impulsy parterów na scenie,
– ćwiczenia z zakresu działań indywidualnych prowadzących do świadomego pobudzania odczuć indywidualnych i kreowania ich na scenie,
– ćwiczenia z zakresu budowania atmosfery na scenie w kreacji zbiorowej, kształtowanie zespołu aktorskiego,
– ćwiczenia z zakresu poznawania ciała jako narzędzia komunikowania się z partnerem scenicznym i widzem,
– ćwiczenia z zakresu rytmiki i koncentracji,
– budowa etiudy aktorsko-ruchowej z wykorzystaniem tekstu literackiego, pokaz etiudy.

Monologi i sceny dialogowe:
– praca na bazie monologów i dialogów wyjętych z utworów dramatycznych literatury klasycznej i współczesnej,
– kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń z zakresu emisji głosu i fonetyki,
– kontynuacja i rozwijanie ćwiczeń dykcyjnych,
– ćwiczenia z zakresu pracy nad dialogiem i partnerowania na scenie,
– budowanie relacji pomiędzy postaciami w oparciu o tekst,
– ćwiczenia z zakresu opanowania gry kostiumem,
– ćwiczenia z zakresu opanowania gry rekwizytem,
– wprowadzenie improwizacji jako sposobu odnajdowania impulsów kształtujących postać
i relację postaci na scenie,
– praca aktora nad rolą,
– praca nad ruchem scenicznym,
– praca nad gestem klasycznym i współczesnym,
– zapoznanie ucznia z różnymi rodzajami teatralnego wyrazu,
– budowa scen dialogowych i monologów wkomponowanych w dramaturgiczną całość,
prezentacja pracy.

Zadania aktorskie:
– praca w oparciu o zaproponowany przez nauczyciela dramat sceniczny lub dłuższe fragmenty kilku dramatów tak, aby każdy z uczniów mógł pokazać swoje indywidualne umiejętności,
– praca aktora nad rolą,
– ćwiczenia scen zbiorowych,
– ćwiczenia z zakresu komponowania spektaklu,
– gra aktora kostiumem,
– gra aktora rekwizytem,
– kształtowanie indywidualności twórczej w zespole,
– pokaz spektaklu w pełnym przebiegu dramaturgicznym.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Wojciech Dawid Terechowicz

Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15

PRACOWNIA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO – dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 21 lat (do 25 lat w przypadku kontynuowania zajęć). Pragnącym zwiększyć świadomość własnego ciała, poznać nowy lub inny styl taneczny, proponuje:

Zajęcia z Techniki Tańca w dwóch grupach:
Taniec współczesny I – grupa początkująca
Taniec współczesny II – grupa średnio zaawansowana

TeatrCiąglewRuchu – grupa repertuarowa przygotowująca do występów na scenie. Umożliwia wspólne poszukiwania tematów, dyskusje, spory i kreowanie języka ruchowego dopasowanego do określonej choreografii.

Grupa Młodych Choreografów – skupia ludzi chętnych do tworzenia własnych choreografii pod okiem pedagoga.

Tańce z Wyobraźnią – wprowadzają dzieci w różnorodny świat tańca poprzez poznawanie elementów ruchu (przestrzeń, czas, energia) i ciała. Podczas zajęć skupiamy się na: uwalnianiu wyobraźni ruchowej, rozwijaniu zdolności motorycznych, współpracy w grupie, rozwijaniu indywidualnego sposobu poruszania całym ciałem, wyrabianiu pamięci ruchowej
i orientacji w przestrzeni.

Kontakt: tel. 12 430 50 90, e-mail: biuro@sckm.krakow.pl
Prowadzenie: Marta Pietruszka

Miejsce: SCKM, ul. Wietora 15

ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO – wszechstronne zajęcia taneczne skoncentrowane wokół techniki tańca współczesnego, jazzowego i klasycznego. Przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-19 lat, która miała już w swoim życiu do czynienia z tańcem (wymagana podstawowa znajomość tańca klasycznego, współczesnego bądź jazzowego).

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu (technika tańca oraz repertuar). Dodatkowo raz
w miesiącu przewidziane są warsztaty taneczne ze znanymi choreografami i instruktorami działającymi na terenie Krakowa i nie tylko.

Celem pracy warsztatowej jest tworzenie etiud tanecznych i spektakli scenicznych, udział
w wybranych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach tanecznych, uczestnictwo
w warsztatach tanecznych i innych wydarzeniach kulturalnych, które koncentrują się wokół tańca i ruchu.

Zespół Tańca Współczesnego skupia w sobie wytrwałych, ambitnych i zaangażowanych miłośników tańca.

Nasze priorytety: PASJA, PROFESJONALIZM, ROZWÓJ, OTWARTOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE, WYTRWAŁOŚĆ oraz to, co najbardziej istotne: RADOŚĆ Z TAŃCA wyniesiona z każdych zajęć.

Nabór do zespołu tańca współczesnego:

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12-19 lat (roczniki 1998- 2004) na audycję do zespołu tańca współczesnego o intensywnym toku nauczania. Zajęcia z tańca współczesnego z elementami tańca klasycznego oraz jazzowego odbywać się będą 2-3 razy w tygodniu. Dodatkowo raz w miesiącu przewidziane są warsztaty ze znanymi instruktorami i choreografami z różnych technik tanecznych. Planujemy tworzenie etiud tanecznych, spektakli, wyjazdy na wybrane konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe, udział w warsztatach i innych wydarzeniach kulturalnych, którym przewodzi taniec, a przede wszystkim dobrą zabawę, pot i radość na każdych zajęciach☺!

Do udziału w audycji zapraszamy osoby, które w swoim życiu miały już styczność z tańcem i posiadają podstawowe umiejętności z tańca klasycznego, współczesnego bądź jazzowego!

Miejsce i termin audycji:

SCKM, ul. H. Wietora 15

8 września 2018 r.

godz. 10.00-11.30 – dla grupy wiekowej 12-15 lat (roczniki 2004- 2001)

godz. 12.00-13.30 – dla grupy wiekowej 16-19 lat (roczniki 2000-1998)

Audycja będzie się składać z rozgrzewki, krótkiej lekcji tańca współczesnego i krótkiej choreografii jazzowej. Prosimy o przybycie co najmniej 15 min przed czasem i zabranie swobodnego kostiumu ćwiczebnego.

Kontakt: mueck.marta@gmail.com, tel. 12 330 50 90 (w sprawie udziału w audycji
i uczestnictwa w Zespole Tańca Współczesnego)

Prowadzenie: Marta Mück

Prowadzący audycję:

Marta Mück i Dominik Olechowski

Prowadząca zajęcia:

Marta Mück – tancerka, nauczyciel tańca, absolwentka Międzynarodowej Szkoły Tańca Współczesnego w Monachium, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFCH w Warszawie oraz Filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Dyplomowany Pedagog i Tancerz z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i instruktorskim.

ZESPÓŁ FENIKS (FENIKS, FENIKS B, FENIKS JUNIOR, FENIKS JUNIOR B, FENIKS KIDS, FENIKS MINI, FENIKS BABY) – działa przy SCKM w Krakowie od października 2006 roku. Założycielem i choreografem grupy jest Aleksandra Kuźma. Stylem tanecznym zespołu jest Show Dance, będący połączeniem jazzu, tańca współczesnego i nowoczesnego, a także elementów akrobatyki. Staramy się, aby nasze choreografie przedstawiały coś więcej niż sam taniec, dlatego oprócz kostiumów, rekwizytów
i charakteryzacji, do których przykładamy dużą wagę, pokazujemy konkretne postaci lub historię, opowiadaną przez nas nie tylko tańcem, ale również grą aktorską.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 24 lat.

Dodaj komentarz