Konkurs recytatorski „Rzekłbym dwa słowa… za dużo”

konkurs rec.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na I edycję konkursu recytatorskiego Rzekłbym dwa słowa… za dużo towarzyszącego wystawie Pan wiecznie Młody. Lucjan Rydel w 100-lecie śmierci.

Celem pierwszej emisji konkursu jest popularyzacja twórczości literackiej Lucjana Rydla zarówno tej o tematyce nastrojowej, z nawiązaniem do motywów ludowych i antycznych, jak i bajek, prozy, listów czy twórczości dramatycznej. Ufamy, że każdy uczestnik przeżyje swoją artystyczną przygodę, a przez to zaprezentuje najpiękniejsze cechy swojego talentu opartego na ukazaniu własnej interpretacji i na mądrze dobranym materiale literackim. Mamy nadzieje, że Konkurs przyczyni się także do  kształtowania postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, do zaprezentowania zdolności recytatorskich uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Co więcej, pragniemy, aby Konkurs stał się miejscem spotkań poszerzających i pogłębiających znajomość literatury, stał się przestrzenią doskonalenia warsztatu twórczego młodzieży.

Uczestnicy Konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:
kat. I – dzieci klas I  –  III
kat. II – dzieci klas IV – VI
kat. III – dzieci klas VII  i  szkół gimnazjalnych

Repertuar uczestników obejmuje twórczość Lucjana Rydla, w tym dwa wiersze lub wiersz i fragment bajki, opowiadania, mitu, itd., z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I – III oraz wiersz i prozę dla recytatorów od klasy IV wzwyż. Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut. Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się  przez złożenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą mailową na adres organizatora: a.kowalska@mhk.pl. Na zgłoszenia czekamy do 23 listopada 2018 roku.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: https://www.mhk.pl/aktualnosci/konkurs-lucjan-rydel.

Dodaj komentarz