Centrum Nauki Kopernik i firma Raytheon rozwijają działania na rzecz edukacji młodzieży w obszarze nauk ścisłych

wytwornia kopernik

Nowa umowa obejmuje dalsze rozwijanie projektu Wytwórni oraz wsparcie dla Laboratorium robotycznego.

WARSZAWA, Polska (27 listopada 2018) — firma Raytheon (NYSE: RTN) i Centrum Nauki Kopernik postanowiły kontynuować partnerską współpracę na rzecz edukacji polskiej młodzieży w obszarze nauk STEM (science, technology, engineering, mathematics). Zgodnie z nową umową przez kolejne trzy lata Raytheon będzie współfinansować projekt Wytwórni – FabLabu edukacyjnego – oraz Laboratorium robotycznego. Środki te będą przeznaczone m.in. na badania i organizację zajęć.

Działająca od roku Wytwórnia to miejsce, w którym warsztaty odbywają się zgodnie z ideą pedagogiki konstrukcjonistycznej. Młodzież uczestniczy w zajęciach z konstruowania, tworzy w grupie projekty i modele spełniające ich potrzeby. W ten sposób rozwijają się kreatywność, umiejętności praktyczne, rozwiązywania problemów oraz zdobywania danych i informacji. O tym, jak działa Wytwórnia, można dowiedzieć się z filmu pt. „Raytheon – wspieramy polską młodzież”.

Laboratorium robotyczne to miejsce, gdzie dzieci mogą odkryć świat robotów, przetestować ich funkcje i zastosowanie, zaprogramować je, a więc zaznajomić się z pojęciem robotyki i jej wpływem na nasze codzienne życie.

Nasze partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik mieści się w ramach misji edukacyjnej naszej firmy, która wspiera edukację dzieci i młodzieży w obszarze STEM. Wierzymy, że znajomość nauk ścisłych, ale także umiejętność prowadzenia dyskusji w tym obszarze to kluczowe kompetencje dla młodych ludzi. Chcielibyśmy, aby dzięki warsztatom w Centrum mogli oni spełniać swoje marzenia i rozwijać umiejętności budowania, konstruowania, ale także pracy w grupie. Wspieramy te działania, ponieważ jako firma technologiczna chcemy przyczynić się do edukacji przyszłych pokoleń polskich inżynierów i techników – powiedział Peter Bata, wiceprezes polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w firmie Raytheon.

Wytwórnia Centrum Nauki Kopernik to miejsce, w którym dzieci budują nie tylko obiekty fizyczne, ale i poczucie własnej sprawczości, zaczynają widzieć, jak pomysły przekuć w coś realnego. Dzięki odpowiednio dobranym scenariuszom zajęć uczestnicy korzystają w sposób interaktywny i kreatywny z nowych technologii. Warsztaty w Wytwórni przygotowują do zmierzenia się z wyzwaniami XXI wieku – zaznaczyła Aleksandra Wójcik-Głodowska, zastępca dyrektora programowego Centrum Nauki Kopernik.

Zajęcia z dziećmi rozpoczną się w Wytwórni w pierwszej połowie 2019 roku. Bilety na warsztaty w Laboratorium robotycznym są w stałej ofercie Centrum.

Informacje dodatkowe

Film nt. współpracy Raytheona i Centrum Nauki Kopernik: „Raytheon – wspieramy polską młodzież”:https://www.youtube.com/watch?v=_z_9jZ9sNIE&feature=youtu.be

O Raytheon

Raytheon Company, której obroty w 2017 roku wyniosły 25 mld dolarów i która zatrudnia 64 tys. pracowników na całym świecie, jest liderem w zakresie technologii i innowacji specjalizującym się w sektorach obronności i bezpieczeństwa, rynku cywilnym i cyberbezpieczeństwie. Historia innowacji firmy obejmuje 95 lat. Firma oferuje najnowocześniejszą elektronikę, integrację systemów realizacji misji, produkty i usługi C5I™ oraz wsparcie w zakresie wykrywania, efektorów i realizacji misji dla klientów w ponad 80 krajach. Raytheon ma siedzibę w Waltham w stanie Massachusetts. Można nas obserwować na Twitterze @raytheon, a w Polsce – na @Patriot_PL. Ponadto systemowi Patriot jest poświęcona polskojęzyczna witryna http://patriotsystem.pl.

O Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik jest zaangażowane w lokalne i krajowe działania na rzecz zmiany kultury uczenia się i rozwija uczestnictwo w kulturze tworzonej przez naukę. Misją CNK jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo – to wizja, realizacji której służy działalność programowa CNK. Jej kluczowy obszar stanowią wystawy – przestrzeń, w której znajduje się ponad 400 eksponatów. Odwiedzający mogą eksplorować ilustrowane przez nie zjawiska przyrodnicze, samodzielnie eksperymentować, rozwijać wiedzę o nauce, uczestniczyć w zajęciach w laboratoriach, spektaklach w Teatrze Wysokich Napięć i Teatrze Robotycznym oraz w seansach, pokazach, koncertach w planetarium. Centrum Nauki Kopernik organizuje także szereg wydarzeń, m.in. spotkania z naukowcami, Festiwal Przemiany, Piknik Naukowy, konkurs dla naukowców FameLab, konferencję Pokazać-Przekazać dla środowisk związanych z edukacją, konferencję Przygody Umysłu skierowaną do naukowców zajmujących się uczeniem się, Forum opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy.

Więcej informacji: www.kopernik.org.pl

Dodaj komentarz