Odsłonięcie pierwszego muralu w Pacanowie

ECB-Grafika-na-strone-Niepodlega_v2

Patriotyczny w treści i bajkowy w formie – niesamowity mural – zaprojektowany przez artystów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – zostanie uroczyście odsłonięty 11 listopada o godzinie 13:30. Wydarzenie to uwieńczy wielomiesięczne starania Europejskiego Centrum Bajki, wspierane przez władze gminne, o przekształcenie szarego, świętokrzyskiego miasteczka w atrakcję turystyczną – swoiste dzieło sztuki urbanistycznej – pełne zaskakujących i fantazyjnych obrazów na elewacjach kamienic.

Pierwszy mural – poprzedzony debatą publiczną i akcją plastyczną lokalnej społeczności – powstaje w ramach projektu „Splot Pacanów dla Niepodległej” w długim procesie rozważań i dyskusji. 

10 września w urzędzie gminy doszło do spotkania mieszkańców Pacanowa, animatorów z Centrum Bajki oraz władz gminy z artystami: prof. zw. dr hab. Bogusławą Bortnik-Morajdą, dr Janem Podgórskim, mgr Marcinem Czają, mgr Anną Osiecką. W trakcie burzy mózgów próbowano po raz pierwszy określić charakter przyszłego dzieła, które – zgodnie z literą projektu – upamiętniłoby wysiłki literatury dziecięcej dla zachowania i przekazania polskości. Uznano, że mural ma być kolorowy, powinien też prezentować konkretne postaci z literatury dziecięcej, a nie animacje z filmów Disney’a.

15 września, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, mieszkańcy Pacanowa i goście wydarzenia, malowali zgłaszane przez siebie pomysły. Warsztaty plastyczne przeprowadziła Maja Krysiak-Podsiadlik – absolwentka krakowskiej ASP. Obrazy zostały wykonane w dużym formacie i były inspiracją dla artystów projektujących mural. Wystawę prac można zobaczyć w Europejskim Centrum Bajki.

Odsłonięcie wspólnego dzieła artystów, dzieci i patriotów Małej Ojczyzny – 11 listopada 2019 roku – będzie wydarzeniem szczególnym, a nawet historycznym. ECB zaprasza wszystkich sympatyków, którzy chcą być świadkami tego niecodziennego wydarzenia i równocześnie uczcić Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości wraz z Koziołkiem Matołkiem.

Dodaj komentarz