XXXVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rybniku

Festiwal Piosenki Dziecięcej - fot. z arch. DK Chwałowice (6)

Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rybniku to festiwal o bogatej tradycji. Jego pomysłodawcą i inicjatorem był Tadeusz Paprotny – wielki animator kultury dziecięcej, stąd też Festiwal nazwany jest jego imieniem. Celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

Festiwal skierowany jest do solistów w wieku od 6 do 16 lat, którzy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI i klasy VII-VIII.

Festiwal składa się z trzech etapów:

ETAP I – do 17 kwietnia 2020 r. – przygotowanie przez uczestników utworów w języku polskim, wykonanych z własnym akompaniamentem (akompaniator lub nagrany półplayback). Akompaniament nie może zawierać linii melodycznej. Przyjmowane są nagrania dokonane na: CD, mp3, również nagrania amatorskie dokonane np. dyktafonem, telefonem komórkowym.

– 27 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych.

ETAP II – 5-6 maja 2020 r. – przesłuchania konkursowe. Wykonawcy występować będą w grupach po ok. 20 osób. O kolejności występu w każdej grupie decydować będzie losowanie. W przerwach pomiędzy grupami będzie możliwość krótkiej konsultacji z jurorami Festiwalu.

– 8 maja 2020 r. – ogłoszenie listy finalistów Festiwalu.

ETAP III – próby laureatów z zespołem muzycznym w Domu Kultury  w tydzień poprzedzający koncert finałowy. Dokładne terminy i godziny w/w prób zostaną wcześniej podane. Organizator przygotuje aranże wykonywanych utworów, soliście akompaniować będzie 4 osobowy zespół muzyczny (fortepian, bas, perkusja, gitara).

– 16 maja 2020 r. – koncert finałowy. Laureaci wystąpią z zespołem muzycznym i wykonują jeden utwór wskazany wcześniej przez festiwalowe jury.

Koncert finałowy podlega ocenie jury, które wyłoni laureatów poszczególnych kategorii oraz laureata nagrody Grand Prix. Po raz pierwszy zostanie wręczona NAGRODA PUBLICZNOŚCI – podczas koncertu finałowego publiczność wyłoni, na podstawie pisemnej ankiety (głosowania), najlepszego wykonawcę.

Festiwalowe jury przy ocenie wykonania piosenek będzie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych i wieku dziecka, emisję i dykcję, dynamikę, frazowanie oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Każdy z uczestników Festiwalu (od II Etapu) otrzyma dyplom uczestnictwa. Instytucje lub opiekunowie ponoszą koszty przejazdu dzieci i młodzieży na festiwal, a organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich jego uczestników (w II etapie).

Nagrane utwory powinny być opisane (imię nazwisko wykonawcy, tytuły utworów) i nadesłane pocztą lub e-mailem, wraz z dołączoną kartą zgłoszenia w terminie do 17 kwietnia 2020 r. na adres: Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, 44-206 Rybnik ul.1 Maja 91B.

Pocztą elektroniczną: dkchwalowice.biuro@gmail.com – wraz z kartą zgłoszenia. Plik powinien być również opisany: tytuł utworu, imię i nazwisko wykonawcy.

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia są do pobrania ze strony: www.dkchwalowice.pl.

Wszelkich informacji dotyczących festiwalu udziela pani Michalina Nosal:

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 91B, tel. 32 4216222,

e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com.

Dodaj komentarz