Projekt Open Art. Udogodnienia

Open art - IDENTYFIKACJAKAFELKI

Zmiana społeczna przez kulturę – dostępną dla każdego i aktywnie praktykowaną – to cel nowego projektu Fundacji Open Mind. Open Art. Udogodnienia to niestandardowa propozycja edukacji kulturalnej. Projekt obejmie dzieci i młodzież zagrożoną różnego rodzaju wykluczeniem. Twórczo i w praktyce uczestnicy będą poznawać przeróżne oblicza sztuki, korzystając z bezpłatnych zajęć w kilkunastu ośrodkach kulturalnych we Wrocławiu. Nabór do projektu stratuje już w lipcu!

Open Art. Udogodnienia to projekt wychodzący poza standardy zajęć edukacji artystycznej. Jego celem jest wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz pobudzanie dziecięcego potencjału niesienia zmian. Uczestnicy odkryją sztukę od zupełnie nowej strony. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży, która z różnych względów zagrożona jest wykluczeniem. Szczególnie z Udogodnień skorzystają osoby z niepełnosprawnościami, w tym niedosłyszące i niedowidzące, a także młodzież z wrocławskich obszarów rewitalizowanych.

W Open Art. Udogodnienia włączyły się wrocławskie muzea i ośrodki edukacyjne. W ramach projektu odbędą się bezpłatne warsztaty, obchody kuratorskie i zajęcia twórcze prowadzone przez artystów, projektantów i animatorów. Dzieci nauczą się różnych technik rękodzieła, wykonają prace plastyczne i audiowizualne. Dzięki technologicznym udogodnieniom każdy uczestnik będzie mógł poznawać i tworzyć sztukę, bez względu na ograniczenia zdrowotne, społeczne czy ekonomiczne. Audiodeskrypcje, poznawanie dzieł sztuki przez dotyk, czy zapis w braille’u to tylko niektóre z udogodnień.

Projekt opiera się na przekonaniu, że w dzieciach tkwi ogromny potencjał, który może stać się realnym narzędziem zmiany otoczenia. Dlatego dzieci i młodzież będą działać aktywnie i twórczo. Jak ograniczyć marnowanie jedzenia? Co zrobić, by nasze sąsiedztwo było czyste i przyjazne? Podczas wycieczek i warsztatów w galeriach i muzeach dzieci zaprojektują realne

rozwiązania współczesnych problemów. A to wszystko dzięki pobudzaniu kreatywności i odwagi do nieszablonowego myślenia! Uczestnicy nauczą się też, jak ważna jest praca zespołowa, tolerancja i odpowiedzialność za otoczenie. Poznają również swoje własne prawa do pełnego udziału w życiu społecznym.

W projekt zostaną również zaangażowane osoby dorosłe – rodzice, opiekunowie i, nauczyciele, którzy na co dzień mają kontakt z osobami wykluczonymi społecznie. Warsztaty pozwolą im rozwijać kompetencje i propagować przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji kulturalnej. A inspirujące spotkania i dyskusje zainicjują dialog różnych środowisk o kwestiach takich jak wykluczenie, różnorodność, niepełnosprawność.

Efekty projektu zostaną zaprezentowane podczas wystawy finałowej w grudniu w CRZ Krzywy Komin. Dzieci i młodzież wraz z dorosłymi zaprojektują wydarzenie kulturalne! Zaprezentują swoje prace, talenty, ale także zdobytą wiedzę i doświadczenia. Wystawą zainspirują dorosłych, rodziców, rówieśników i wszystkich gości do refleksji nad ideą projektu.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Więcej informacji o projekcie: www.openart.wroclaw.pl

Projekt „Open Art. Udogodnienia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Organizator: Fundacja Open Mind

Współorganizacja: CRZ Krzywy Komin, Grupa Kreatywni

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Partnerzy: Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Muzeum Etnograficzne, Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Współczesne Wrocław, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Kontury Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Polski Związek Głuchych. Oddział Dolnośląski

Patronat medialni: TVP Kultura, Radi RAM, Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska, DOKiS, Kulturownia.pl, Tashka, Fika, Miastodzieci.pl, Egaga, Qlturka.pl

Dodaj komentarz