Mała Nagroda Literacka – Pacanów 2020

Europejskie Centrum Bajki zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest stworzenie własnej książki lub napisanie autorskiej bajki/baśni.

ECB na wyróżnienie

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

– 7-13 lat (liczymy na stworzenie i nadesłanie książki, przestawiającej bajkową postać
i jej przygodę. Praca może być wykonana w wersji papierowej, w dowolnej technice,
w formacie A4 i ma zawierać okładkę, stronę tytułową, tekst lub ilustracje),
– 14-18 lat (czekamy na bajki lub baśnie w formacie A4 napisane czcionką 12 – Times New Roman. Prace nie mogą być krótsze niż 1 strona i dłuższe niż 6 stron).

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę do 18.09.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres Europejskiego Centrum Bajki.

Wszystkie prace muszą być podpisane. Na odwrocie prosimy podać imię, nazwisko, adres i numer telefonu oraz dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na udział dziecka w konkursie.

W każdej kategorii wiekowej planuje się przyznanie jednej nagrody rzeczowej za zajęcie I miejsca oraz 3 wyróżnień – książek. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 września 2020 r. na stronie internetowej www.centrumbajki.pl w zakładce „Aktualności”. Wręczenie nagród nastąpi 27 września 2020 r.

Kontakt: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów tel. 041 376 50 88 (wew. 27),
e-mail: biblioteka@pacanow.eu

regulamin-konkursu Mała Nagroda Literacka

Dodaj komentarz