„Montessori drogą do poznania dziecka i samego siebie” – zaproszenie na konferencję

Organizatorzy Konferencji „Montessori drogą do poznania dziecka i samego siebie” zapraszają na X Międzynarodową Konferencję Montessori! W tym roku konferencja odbędzie się w zmienionej formule, on-line, dniach 16-18 kwietnia. Jak co roku zaproszeni zostali wykładowcy z Polski i zagranicy, którzy poprowadzą ponad 50 warsztatów.

montessori

Każdy, komu jest bliskie wychowywanie i edukowanie dzieci do życia w miłości, pokoju i bez przemocy, znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy opiekuje się najmłodszymi, pracuje w przedszkolu, uczy w szkole, organizuje zajęcia dodatkowe, bądź prowadzi edukację domową. Przygotowaliśmy również interesującą ofertę dla dyrektorów placówek.

Coroczna Międzynarodowa Konferencja to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności montessoriańskiej. Od 10 lat łączy nauczycieli Montessori z całej Polski. Wiele szkół i przedszkoli wpisuje te dni w swój kalendarz jako dni rozwoju zawodowego.

Pedagogika Marii Montessori zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Zwiększa się liczba placówek na terenie całego kraju: część z nich to kameralne przedszkola, ale są także duże placówki z grupami przedszkolnymi i szkolnymi.
Nasz konferencja daje idealne możliwości rozwoju kadry nauczycielskiej i kadry zarządzającej tych placówek.

Główne idee przyświecające organizacji konferencji to pokazywanie najlepszych standardów prowadzenia placówek oraz najlepszych praktyk edukacyjnych.

Montessori to wspólnota dzieci, rodziców i nauczycieli, więc zależy nam również na pokazaniu Montessori jako ruchu globalnego.

Konferencja to przede wszystkim uczestnicy – to zgodnie z ich sugestiami planujemy tematykę warsztatów. W ostatnich latach gościliśmy ok. 700 uczestników z całego świata, wierzymy, że w tym roku, chociaż on-line, spotkamy się w równie licznym gronie, a po zakończeniu konferencji każdy będzie bogatszy o nowe doświadczenia, inspiracje i z niecierpliwością będzie oczekiwał kolejnej edycji.

O Montessori
Maria Montessori opracowała swoją metodę na początku XX wieku. Prowadząc sieć placówek dla małych dzieci z biednych rodzin robotniczych w różnych miastach Włoch, stworzyła program nauczania, który z powodzeniem stosowany jest do dziś i zyskuje coraz większą popularność. Montessori podeszła do edukacji z pasją naukowca – wprowadzanie nowych metod traktowała jako eksperyment, który wymagał ścisłej obserwacji przebiegu i skutków, analizy wyników i przygotowywania kolejnych działań w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Metoda ta charakteryzuje się kilkoma cechami, które istotnie odróżniają ją od innych form edukacji:
• dzieci są uczone samodzielności i samodyscypliny,
• duży nacisk kładziony jest na przygotowanie nauczycieli, otoczenia i materiału,
• grupy są mieszane wiekowo,
• lekcje są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dziecka,
• dziecko pracuje ze specjalnie przygotowanym materiałem, dzięki któremu może samo weryfikować swoją pracę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliski jest rozwój dzieci ale i swój własny jako rodzica, nauczyciela czy dyrektora placówki Montessori.

Zapraszamy do zapoznania się z programem i do uczestnictwa w konferencji.

http://konferencja-montessori.pl/program

Dodaj komentarz