Webinarium Centrum Literatury Dziecięcej „Nauka w zabawce”

W czwartek 22 września 2016 roku o godz. 18.00 zapraszamy na czwarte już w tym roku webinarium pt. „Nauka w zabawce, czyli o edukacyjnej funkcji literatury dla dzieci i jej realizacjach w XXI wieku” które poprowadzi prof. dr hab. Krystyna Zabawa.

plakat
„Nauka w zabawce, czyli o edukacyjnej funkcji literatury dla dzieci i jej realizacjach w XXI wieku”

Od początku istnienia literatury dla dzieci dominowała w niej funkcja dydaktyczna – książki miały przede wszystkim uczyć. Czy dziś coś się zmieniło? Chyba niewiele. Tak o współczesnej literaturze dla dzieci pisze Joanna Olech podkreślając, że „Najbardziej zauważalną modą wydaje się książka z edukacyjną „wkładką”.” (Trendy w literaturze dla dzieci (do lat 14), „Nowa Dekada Krakowska” 2016, nr 1-2, s. 15).

Podczas webinarium zastanowimy się co oznacza w XXI wieku funkcja edukacyjna literatury (dla dzieci)? Jakimi metodami przekazu posługują się twórcy książek edukacyjnych oraz jaką wiedzę najczęściej chcą przekazać młodym czytelnikom.

Na naukę w zabawce spojrzymy z różnych perspektyw: literaturoznawcy, pedagoga i rodzica.

Prof. dr hab. Krystyna Zabawa jest kierownikiem Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.
Prowadziła zajęcia z historii literatury pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UJ (1998-2002) oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, była lektorką języka angielskiego oraz polskiego dla cudzoziemców, jako nauczycielka angielskiego pracowała w technikum, liceum, szkole podstawowej i przedszkolu. Wydała dwie monografie:
„Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów”- młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą (1999) oraz Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej (2013). Autorka artykułów naukowych w tomach zbiorowych i czasopismach („Ruch Literacki”, „Guliwer”, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, „Horyzonty Wychowania”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”). Publikowała recenzje książek dla dzieci i młodzieży w czasopismach: „arte”, „Guliwer”, „Ryms”. Stale współpracuje jako recenzentka z miesięcznikiem „Nowe Książki” i wydawanym w Edynburgu międzynarodowym pismem naukowym „International Research in Children’s Literature”. Członek redakcji kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”.
(informacja ze strony: http://www.uj.edu.pl/web/oldm/dr-krystyna-zabawa).

Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć link oraz podać swoje imię i adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.

Rejestracji najlepiej dokonać 10 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.

W trackie spotkania osoba je moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności.

Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej – wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami zawartymi tutaj.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet: Promocja czytelnictwa.

Możliwość przeprowadzenia webinarium dzięki wsparciu i pomocy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Dodaj komentarz