Konferencja Naukowa – Twórczość polskich pisarek

Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zapraszają na konferencję naukową, pt. „Twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży po 1989 roku”, która odbędzie się w dniach 17−18 października w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

Celem konferencji jest dyskusja na temat zjawisk literacko-artystycznych występujących w twórczości polskich pisarek, poetek i ilustratorek, która rozwinęła się po 1989 roku. Wprowadzamy tę cezurę czasową rozumiejąc ją symbolicznie − jako moment ewoluowania literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży w stronę poetyk, problemów oraz metodologii charakterystycznych dla przełomu XX i XXI wieku.

Między innymi ponowoczesność pozwala pisarkom, poetkom i ilustratorkom na: uniwersalizację utworów dla najmłodszych i młodych odbiorców; mówienie o tematach trudnych, marginalizowanych i tabuizowanych; opisywanie ważnych z perspektywy małego dziecka i nastolatka doświadczeń; stosowanie nowatorskich poetyk, narracji i genologii; korzystanie z nowych konwencji literackich i artystycznych oraz popularnych metodologii badań tekstów kultury; stosowanie gier intertekstualnych z tradycją; zacieranie granic między odbiorcą dziecięcym i dorosłym; świadome wybory wydawnicze.

Zadajemy sobie pytanie: jaka jest twórczość polskich pisarek, poetek i ilustratorek ostatniego ćwierćwiecza? Czego ta twórczość dotyczy? W jaki sposób odpowiada ona na wyzwania współczesnej kultury i edukacji oraz potrzeby i oczekiwania małego i młodego odbiorcy? Jak jej forma i treści korespondują z trendami światowej, postmodernistycznej literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży? Czy można mówić o jej specyfice, nowatorstwie, indywidualizmie? Czy pisarki, poetki i ilustratorki tworzące dla dzieci i młodzieży wykorzystują swój warsztat twórczy do akcentowania indywidualnej podmiotowości?

Mamy nadzieję, że te i inne kwestie pozwolą nam przedyskutować najważniejsze cechy twórczości autorek tekstów i obrazów, zaprezentować jej walory i braki oraz usystematyzować wiedzę na jej temat.

Szczególnemu oglądowi badawczemu chcemy poddać następujące kwestie:

• warsztat twórczy pisarek, poetek i ilustratorek;
• poetyki utworów dla dzieci i młodzieży oraz zróżnicowania gatunkowe, stylistyczne i narracyjne;
• metodologie badawcze, strategie interpretacyjne, stanowisko krytyki literackiej;
• kreacje świata przedstawionego;
• postmodernistyczne gry intertekstualne z tradycją;
• reinterpretacje kanonu baśniowego;
• antropologie dziecka i dzieciństwa;
• „inność”, „obcość”, odmienność, tematy tabu;
• relacje między dzieckiem a dorosłym;
• treści pedagogiczne i antypedagogiczne;
• architektura utworu dziecięcego;
• poetyki ilustracji w książkach dla dzieci i młodzieży;
• utwór dla dzieci jako narracja literacka i plastyczna;
• niejednoznaczność adresata utworu dla dzieci i młodzieży.

Przedstawione powyżej zagadnienia nie wyczerpują całego spektrum problemów i zagadnień, które mogą zostać poruszone podczas obrad konferencyjnych. Zaproszenie kierujmy do badaczy literatury dziecięcej i młodzieżowej, pedagogów, bibliotekoznawców, artystów, grafików, malarzy, krytyków literackich oraz środowisk nauczycielskich. Planujemy także spotkanie z udziałem pisarek, poetek i ilustratorek dla dzieci i młodzieży. Jego celem będzie poznanie kulis ich warsztatu twórczego oraz zintegrowanie środowiska badaczy literatury dziecięcej ze środowiskiem artystycznym.

Konferencja odbędzie się w dniach 17−18 października w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie.

konferencja_kobiety

Dodaj komentarz