Jak sprawić, żeby dzieci lubiły się uczyć? – kampania „Dziecko na uniwersytecie”

DNU_500x500_20180102

Od 16 stycznia 2018 Fundacja Uniwersytet dzieci zaprasza do ogólnopolskiej kampanii Dziecko na uniwersytecie. Wspieraj na starcie. Fundacja od ponad 10 lat organizuje fascynujące zajęcia na uczelniach dla dzieci w wieku 6-16 lat, dzięki którym mogą odkrywać i rozwijać swoje pasje.

W kampanii Dziecko na uniwersytecie Fundacja zaprasza do wsparcia Funduszu stypendialnego, dzięki któremu dzieci z rodzin wielodzietnych lub gorzej sytuowanych będą miały szansę na dobry start. .

Misją Fundacji jest rozbudzanie zainteresowania nauką i rozwijanie dziecięcych pasji. Uniwersytet Dzieci to nowoczesna edukacja wzorowana na wykładach i warsztatach akademickich, która wykracza poza tradycyjne nauczanie szkolne. Program edukacyjny Uniwersytetu Dzieci opiera się na dziecięcej ciekawości, bo wszystkie dzieci posiadają w sobie naturalną chęć poznawania otaczającej je rzeczywistości. Zajęcia prowadzone są w przystępny sposób przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców. Doświadczanie i eksperymentowanie pod okiem ekspertów pozwala małym studentom pokochać naukę i znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Uniwersytet Dzieci jest otwarty dla wszystkich. Jest dla nas bardzo ważne, by nie tworzyć ograniczeń finansowych rodzicom dzieci, które chcą zostać naszymi studentami. Uważamy, że zajęcia powinny być płatne, ale opłata nie może stanowić bariery dla rozwoju pasji dziecka – podkreśla Anna Grąbczewska – Prezes Fundacji.

Od początku istnienia Fundacja prowadzi Fundusz stypendialny, którym objęte są dzieci z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej i w ten sposób wyrównuje szanse na dobrą edukację.

Rodzice, którzy nie mogą pozwolić sobie na opłatę za studia, deklarują kwotę, która jest w ich zasięgu finansowym. Pozostałe koszty pokrywa Fundacja. W przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny Fundacja pokrywa całość opłat za studia na Uniwersytecie Dzieci. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z opcji darmowych zajęć dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka. Co roku Fundacja przeznacza ponad 100 tysięcy złotych na stypendia, wspierając w ten sposób ponad 300 dzieci w Polsce.

Każdy, kto wesprze fundusz kwotą 150 zł, otrzyma zaproszenie dla 4 osób na Turniej wiedzy dla małych i dużych. To niezwykłe wydarzenie edukacyjne odbędzie się 24 marca w czterech miastach: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie.

Zapraszamy do wsparcia Funduszu stypendialnego.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się na stronie: www.dzieckonauniwersytecie.pl

 

Dodaj komentarz