Projekt Teatru Figur Kraków

mkidn_transparent

Projekt Teatru Figur Kraków na objazd spektakli po Małopolsce. Jego główną ideą jest nie tylko przywiezienie do wiosek wartościowych spektakli teatralnych dla najmłodszych widzów, ale również wsparcie lokalnych liderów w budowaniu długofalowej oferty kulturalnej. Dobry teatr nie musi być zarezerwowany tylko dla dużych ośrodków miejskich.

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 3-8 lat, nauczycieli oraz rodziców i dzieli się na trzy etapy:
1. spotkania z lokalnymi liderami, 2.realizacja warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury, 3. prezentacja spektakli wraz z warsztatami kontekstowymi. W ramach objazdu zrealizowane zostaną 32 spektakle połączone z warsztatami w 16 miejscowościach Małopolski oraz
4 spotkania warsztatowe dla dorosłych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodaj komentarz