„Piastowskie Orły” – recenzja książki

Podoba mi pomysł na stworzenie serii książek, które w ciekawy sposób przybliżą dzieciom i młodzieży historię Polski. Pięć tomów, w których opisano tysiąc lat dziejów naszego kraju. W pierwszej części autorzy zapraszają czytelnika w czasy Piastów.

Pierwsze opowiadanie to oczywiście historia z czasów Mieszka I, opisująca pierwsze lata po przyjęciu przez księcia chrześcijaństwa. Z niego najmłodsi czytelnicy dowiedzą się, jak to z tym chrztem Polski było. Czy jednego dnia wszyscy mieszkańcy państwa Polan zostali ochrzczeni? Nie, tak nie było i o tym wiedzą pewnie wszyscy. W opowiadaniu „Nowy Bóg księcia Mieszka” w zrozumiały dla dzieci sposób opisano czas, w którym współistniały na ziemiach polskich stara i nowa wiara. Prości ludzie wierzyli jeszcze w dawnych bogów, a książę, jego dwór i wojowie wyznawali już chrześcijaństwo. W kolejnym rozdziale o czasach panowania Bolesława Chrobrego motyw nowej religii powraca. Pojawia się tu postać świętego Wojciecha oraz opis Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Takich opowiadań jest w „Piastowskich Orłach” dziesięć, oprócz wymienionych już przeze mnie władców, ich bohaterami są także: Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, Bolesław Krzywousty, Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki. Trzy rozdziały dotyczą czasów rozbicia dzielnicowego. Na każdej stronie znajduje się oś czasu, na niej zaznaczono najważniejsze daty z opisywanego okresu. Na końcu książki czytelnicy znajdą notę historyczną, w niej wyjaśniono trudne słowa, które pojawiły się w tekście, przypomniano ważne daty oraz uzupełniono niektóre informacje. To dobry sposób na uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy, którą czytelnicy zdobyli podczas lektury.

„Piastowskie Orły” zachęcą do poznawania historii nawet tych, którzy do tej pory zgłębianiem polskich dziejów się nie interesowali. Wydaje mi się jednak, że byłoby lepiej, gdyby cała książka miała jednego autora. Opowiadania są ciekawe, ale literacko bardzo nierówne, więc książka nie jest do końca spójna. Spójne są za to ilustracje, świetnie uzupełniają kolejne rozdziały i dają czytelnikom możliwość zobaczenia, jak mogła wyglądać Polska w czasach Piastów. Warto zaproponować tę książkę uczniom szkół podstawowych. Dzięki niej mają szansę przeżyć niesamowitą przygodę i wybrać się w niezapomnianą podróż w czasie.

Magda Kwiatkowska-Gadzińska
Ocena: 4

piastowskie-orly

Piastowskie Orły. 10 opowiadań z czasów Piastów
Grażyna Bąkiewicz, Kazimierz Szymeczko, Paweł Wakuła
il. Mikołaj Kamler
wyd. Literatura, 2016
wiek: 10+
Patronat Qlturka.pl

Dodaj komentarz